کلیدواژه‌ها = پوسته زیرین
تعداد مقالات: 3
1. سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران)

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 289-302

10.22071/gsj.2018.99811.1276

لیلی فتحیان؛ فرهاد آلیانی؛ علی اکبر بهاری فر؛ محمد حسین زرین کوب


3. منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2018.58321

بهناز حسینی؛ مریم محمدی سیانی؛ احمدرضا احمدی