کلیدواژه‌ها = داده‌های گرانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی‌های دشت امان‎آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان‌سازی داده‌های گرانی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 85-100

10.22071/gsj.2015.41371

محمود میرزایی؛ لیلا سهیلی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ اصغر تیموریان مطلق