ارزیابی کیفیت مخزنی سازند کنگان در یکی از چاه‌های میدان گازی کیش با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس؛ گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

میدان گازی کیش یکی از بزرگ‌ترین میادین گازی جهان و شامل دو سنگ مخزن گازی، سازند کنگان (تریاس پیشین) و دالان (پرمین پسین) در حوضه رسوبی زاگرس است. در این مطالعه سازند کنگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش افزون بر مطالعه با استفاده از داده‌های خام حاصل از چاه‌نگاری یک حلقه چاه حفاری شده از کل گستره میدان و با استفاده از روش ارزیابی پتروفیزیک احتمالی (Probabilistic) ویژگی‌های پتروفیزیکی سازند کنگان (حجم شیل، نوع سنگ‎شناسی، تخلخل و اشباع آب)، مورد ارزیابی قرار گرفته است و از روش آمار و احتمالات برای تفسیر نمودارها به کمک مدل چند کانیایی ماژول مولتی مین نرم‌افزار (Multimin) بهره‌گیری شده است. بر پایه نتایج این ارزیابی و استفاده از کراس پلات‌های تعیین کننده سنگ‎شناسی و چارت‎های استاندارد شلومبرژره، سنگ‎شناسی چیره چاه مورد مطالعه کلسیت، دولومیت، مقادیری انیدریت و مقدار کمی شیل، تشخیص داده شده است. هدف نهایی از ارزیابی پتروفیزیکی در مطالعات هیدروکربوری میدان گازی کیش تهیه ورودی مناسب به مدل استاتیک مخزن است. برای مطالعه دقیق‎تر، این سازند به دو بخش K1 و K2 تقسیم شد. در مجموع حجم شیل محاسبه شده در این چاه پایین  و در K2 کمتر است. این موضوع را می‌توان دلیل بر برابر بودن تخلخل موثر در بیشتر نقاط چاه دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reservoir quality evaluation of the Kangan Formation In one of the Kish gas-field wells by using geology software

نویسندگان [English]

  • H Vafaei 1
  • M Peyravi 2
1 M.Sc., Department of Geology, Islamic Azad University Fars Science and Research branch; Department of Geology, Islamic Azad University Shiraz branch, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Department of Petroleum Engineering, Islamic Azad University Marvdasht branch, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The Kish gas-field is one of the world’s largest gas-fields, and consists of two reservoir rocks of Kangan (Lower Triassic) and Dalan (Late Permian) formations in the Zagros sedimentary basin. In this study, the Kangan formation has been examined. In this research, in addition to the use of raw data obtained from logging of a drilled well from the whole extent of the field, probabilistic petrophysics evaluation method was used to assess the petrophysical properties (shale volume, lithology, porosity and water saturation) of the Kangan formation. A method based on statistics and possibilities was also utilized to interpret the graphs (logs) with the help of multi-mineral model, a module of Multimin Software. Based on the results of this assessment and the use of lithology-determining cross-plots, as well as standard charts of Schlumberger, the dominant lithology of the Kangan formation in the studied well was recognized as calcite, dolomite, some anhydrite and small amounts of shale. The ultimate aim of the petrophysical evaluation in hydrocarbon studies of the Kish gas-field is to provide proper inputs to the reservoir static model. In order to make a more detailed study, this formation was divided into two parts, K1 and K2. As a whole, the calculated volume shale in the Kangan formation in this well is low and in K2 part is less. This could be considered as a reason for the equal effective porosity in most of the points along the well. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kangan Formation
  • Petrophysic
  • Reservoir quality
  • Kish Gas Field