دوره و شماره: دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 1-434 (سال بیست و پنجم، شماره 98) 
6. سنگ‌نگاری، دما فشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت‌های دره‌ده (خاور افیولیت ملانژ نایین)

صفحه 43-54

10.22071/gsj.2016.41159

نرگس شیردشت‌زاده؛ قدرت ترابی؛ رامین صمدی؛ توماس مایسل؛ سید ندیم حسین‌بخاری


7. ‌محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت‌ مخزنی بخش بالایی سازند سروک در خلیج ‌فارس‌

صفحه 55-66

10.22071/gsj.2016.41161

نیر شاهوردی؛ حسین رحیم‎پور بناب؛ محمدرضا کمالی؛ بهروز اسرافیلی دیزجی


10. ارزیابی دوره بازگشت زمین‌لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ‌های لرزه‌ای

صفحه 83-92

10.22071/gsj.2016.41164

امیر برزگری؛ منوچهری قرشی؛ حمید نظری؛ محمد علی شکری؛ محسن پورکرمانی


21. آمونیت‌های آلبین سازند کژدمی در برش نار، خاور بوشهر (پهنه زاگرس)

صفحه 199-212

10.22071/gsj.2016.41205

اکرم اسدی؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ سیدحمید وزیری؛ مصطفی یوسفی‎راد


25. شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گلفشان‌های سواحل مکران

صفحه 249-254

10.22071/gsj.2016.41224

کرامت نژادافضلی؛ سیاوش شایان؛ راضیه لک؛ مجتبی یمانی؛ منوچهر قرشی


29. زمین‌شناسی و الگوی ساختاری حوضه رسوبی انارک- تلمسی

صفحه 315-320

10.22071/gsj.2016.41231

مهسا شایانفر؛ منوچهر قرشی؛ سیدجواد احمدی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی