مطالعات زمین‌شناسی، سنگ‌نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اندیس گارنت بابانظر در 80 کیلومتری شمال خاوری شهرستان تکاب در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان قرار دارد. واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه از جمله هورنفلس و گارنتیت در تماس با توده‌ گرانیتی نشان می‌دهد که گارنت در محل برخورد توده‌ گرانیتی با توده‌های آرژیلیتی یا ماسه‌سنگی و آهکی در طی دگرگونی همبری تشکیل شده است. نتایج مطالعات کانی‌شناسی و سنگ‌نگاری، سیر تحول کانی‌سازی در محدوده مورد مطالعه را در طی چندین مرحله دگرسانی پیشرونده، پسرونده و برونزاد بیان می‌کند و گارنت در طی مرحله دگرسانی پیشرونده تشکیل شده است. نتایج حاصل از بررسی سنگ‌نگاری میانبارهای سیال نشان می‌دهد که بیشتر میانبارهای سیال در بلورهای گارنت از دید زمان تشکیل از نوع: 1) اولیه در امتداد سطوح رشد بلور و به‌صورت پراکنده و نامنظم و 2) ثانویه در امتداد شکستگی‌ها و سطوح رخ هستند. از دید تعداد فازهای درونی، این میانبارها در چهار دسته: 1) تک‌فازی مایع، 2) دوفازی مایع- بخار، 3) چندفازی جامد، و 4) دوفازی مایع- مایع رده‌بندی می‌شوند. مطالعات ریزدماستجی میانبارهای سیال در این اندیس نشان می‌‌دهد، دمای همگن‌شدگی شوری در گارنت به ترتیب میان 318 تا 438 درجه سانتی‌گراد و 63/18 تا 71/22 درصد وزنی نمک طعام و در کوارتز میان دو محدوده‌ 209 تا 219 و 239 تا 254 درجه سانتی‌گراد و 18/4 تا 61/10 درصد وزنی نمک طعام قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry, petrography and fluid inclusion studies of Baba-Nazar Garnet Index, Takab, West Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • S Alipour 1
  • P Shirmohammadi 2
  • Y Rahimsouri 3
  • H Bagheri 4
1 Associated Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
2 M. Sc., Department of Geology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
4 Associated Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Baba-Nazar garnet occurrence is located in northwest part of Sanandaj-Sirjan geological zone. Rock units in the area, including hornfels, garnetite and extensively weathered host rocks in contact with granite indicate garnet may have formed by metamorphism of clay-argillite, sandstone and calcareous rocks. The mineralogical and petrographical studies revealed that the evolution of mineralization has occurred during several progressive, retrograde and supergene alteration, while garnet has formed during progressive alteration. The results of the petrographical study of fluid inclusions show that most of the fluid inclusions in the garnet crystals fall in two groups: (1) Primary inclusions distributed randomly on the crystal faces and (2) secondary inclusions oriented along fractures and cleavage surfaces. Based on the inclusion diversity, four groups of these inclusions were differentiated: (1) single-phase liquid, (2) two-phase liquid-vapor, (3) solid multi-phase and (4) two-phase liquid–liquid. Micro thermometry of fluid inclusions in the garnet and quartz crystals show homogenization temperatures and salinities from 318 to 438 °C and 18.63 to 22.71 weight percent NaCl equivalent for garnet, and from 209 to 219 °C and 239 to 254 C° with 4.18 to 10.61 weight percent NaCl equivalent for quartz crystals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garnet
  • Baba-Nazar
  • Fluid Inclusions
  • Microthermometry
  • Takab