ترکیب آشکارسازها در تهیه نقشه از کانی‎های دگرسان گرمابی (مطالعه موردی: گناباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ژئوماتیک، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران

چکیده

شناسایی اهداف معدنی و تفکیک پهنه‌های دگرسانی با استفاده از روش‎های سنجش‌ از دور موضوعی است که طی سالیان متمادی، مورد مطالعه شمار بالایی از پژوهشگران قرار گرفته است. شناسایی بسیاری از نمونه‌های معدنی با استفاده از الگوریتم‌های در سطح پیکسل ممکن نیست. با روی کار آمدن تصاویر ابرطیفی، مسئله حل ابهام آمیختگی طیفی در پیکسل‌های مخلوط و دست‎یابی به دقت‌های جزء‌پیکسل مطرح شد. بنابراین روش‎های آشکارسازی گوناگون در این حوزه گسترش یافت. از سوی دیگر، تجربیات پژوهشگران نشان داده است که استفاده از ترکیب رده‌بندی‎کننده‌ها  یکی از روش‎های مطرح در بهبود خروجی رده‌بندی‎کننده‌هاست. در این کار پژوهشی از خروجی رده‌بندی‌ شده در سطح پیکسل که حاصل از نتایج آشکارساز مختلف، برای شناسایی نمونه‌های معدنی در داده‌های سنجنده هوابرد هایمپ خاور ایران است، استفاده شده است. با توجه به اینکه آشکارسازهای مورد استفاده در مرحله اول اطلاعات را از سطح جزءپیکسل در اختیار قرار می‌دهند و رده‌بندی ترکیبی بر پایه این اطلاعات انجام می‌گیرد. انتظار می‌رود دقت آشکارسازی پایانی نسبت به هر یک از آشکارسازهای مجزا افزایش داشته باشد. نتایج حاصل از این بررسی تأییدکننده این افزایش دقت در خروجی پایانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ensemble of target detectors in hydrothermal mineral mapping (study area: Mashhad)

نویسندگان [English]

  • S Dehnavi 1
  • Y Maghsoudi 2
  • M.J Valadanzoej 3
  • A Bayatani 4
1 M.Sc. Student, Faculty of Geodesy & Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Geodesy & Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Geodesy & Geomatics Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
4 M.Sc., Geomatics Engineering Group, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mineral target identification and hydrothermally altered zone’s discrimination has been considered by many investors during many years of study. Numerous mineral targets can’t be recognized at pixel level. The problem of unmixing and resolving spectra in subpixel level of mixels (mixed pixels) was expressed with the birth of imaging spectrometry. On the other hand prober’s experiments have shown the improved results in ensemble of classifiers. This study have proposed the mixture of some target detectors and classifiers at both pixel and subpixel levels, which have been tested on the hymap airborne hyperspectral sensor, in Iran East. Results have shown that the proposed method has better performance than individual detectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Target detectors ensemble
  • Hyperspectral images
  • Mineral mapping