دوره و شماره: دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 1-444 (سال بیست و پنجم، شماره 97) 
19. مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران

صفحه 211-220

10.22071/gsj.2015.41506

سعید انگورانی؛ حسین معماریان؛ مسعود شریعت پناهی؛ محمد جواد بلورچی


24. بررسی رخساره‌های میکروسکوپی، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنز مخزن داریان در میدان نفتی سلمان

صفحه 267-278

10.22071/gsj.2015.41511

کتایون رضایی پرتو؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ علی کدخدایی؛ مهران آرین؛ الهام حاجی کاظمی


29. تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

صفحه 347-361

10.22071/gsj.2015.41523

علی ملائکه؛ محمدرضا قاسمی؛ سعید حکیمی؛ عباس بحرودی


32. زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

صفحه 387-396

10.22071/gsj.2015.41593

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی؛ صدیقه ذوالفقاری؛ سارا سلیمانی


35. اولین گزارش از همزیستی هیدرویید- سرپولید در ایران

صفحه 421-426

10.22071/gsj.2015.41599

حمید کمالی سروستانی؛ عباس صادقی؛ سید مسعود موسویان