تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم ‌زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

4 دانشیار، گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تاقدیس ویژنان در بخش ساده ‏چین‏خورده از کمربند چین و راندگی زاگرس، در جنوب شهرستان گیلان غرب و در استان کرمانشاه قرار گرفته است. برای تحلیل هندسه و جنبش‌شناسی این تاقدیس ابتدا نقشه زمین‌شناسی گستره مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای گوناگون، نقشه‌های زمین‌شناسی موجود و عملیات صحرایی در گستره مورد مطالعه تهیه و سپس  4 برش عرضی (A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2) عمود بر راستای محور چین به روش شکن (Kink)، در محیط نرم‌افزار اتوکد رسم شده است. برای تحلیل هندسه و جنبش‌شناسی این چین میزان کوتاه‌شدگی افقی برای دو برش عرضی به دست آمده است. میانگین کوتاه‌شدگی در این برش‌ها 11 درصد است. تحلیل جنبشی تاقدیس ویژنان بر پایه مدل Pablet & McClay (1996) نشان داد که تاقدیس ویژنان یک چین‌ فراکنشی است. نمودار ارائه شده توسط Jamison (1987) نیز این نتیجه را تأیید می‌کند. برای اطمینان از نتایج به دست آمده از فاکتوری به نام نسبت اندازه (aspect ratio) که توسط Sattarzadeh et al. (2000) ارائه شده است، استفاده شد. محاسبه این فاکتور نیز نشان می‌دهد تاقدیس ویژنان در دسته چین‌های فراکنشی قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geometrical and Kinematic Analysis of the Vijenan Anticline – South of Gilan-e-Gharb

نویسندگان [English]

  • A Malaekeh 1
  • M.R Ghasemi 2
  • S Hakimi 3
  • A Bahroudi 4
1 M. Sc. Student, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor , Islamic Azad University of Lahijan, Lahijan, Iran
4 Associate Professor, Department of Mining, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Vijehnan anticline is located to the south of the Gilan-e-Gharb, in the simply folded belt of the Zagros. For analyzing the geometry and kinematics of the anticline, we first produced a geological map using a variety of satellite imagery, published geological maps and field studies. Four structural cross sections (A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2) perpendicular to the fold axes are produced in AutoCAD software. To analyze the geometry and kinematics of this fold, the horizontal shortening has been calculated for two cross sections. The average shortening of these cross sections is 11 percent. Kinematics analysis of the Vijehnan anticline based on the Publet & McClay model (1996) indicated that the geometry of the anticline is of detachment fold type. This result is also confirmed by the scheme which was introduced by Jameson (1987). To ensure the accuracy of the results, aspect ratio of the fold have been used which is presented by Sattarzadeh et al. (2000). The calculation of this factor indicates that the Vijenan anticline classified as detachment fold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural analysis
  • Vijenan anticline
  • Gilane Gharb
  • Fold and thrust belt Zagros
  • Detachment folds