رده‌بندی سواحل باختری استان هرمزگان به روش‏های هانسن و هایس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، واکنش‌های خط ساحلی به وسیله دو روش رده‌بندی سواحل شامل روش‌های هانسن و هایس در استان هرمزگان میان بندر لنگه تا گاوبندی بررسی شده است. برای بررسی این دو روش، ابتدا نوع نیروهای هیدرودینامیکی حاکم بر سواحل این منطقه شناسایی و سپس متغیرهای مؤثر در آنها اندازه‌گیری شده است. سواحل این استان طبق روش هایس در حوالی بندر تحونه، حوالی گرزه، میان گرزه و چیرویه، میان بندر چارک و گرزه و حوالی مقام به‌طور سالانه کشند چیره (با اثر ضعیف) و در دماغه بستانه، بندر چیرویه و حوالی مقدان نوع ساحل انرژی ترکیبی (با اثر کشند چیره) شناسایی  شده‌اند. اما از دیدگاه و روش رده‌بندی هانسن در همه این ایستگاه‌ها، ساحل از نوع موج- کشند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coastal Classification of Western Hormozgan Province by Means of Hanson and Hayes Methods

نویسندگان [English]

  • M Shiea 1
  • V Chegini 2
1 Ph.D., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the reactions of coastline between Lengeh and Gavbandi ports in the Hormozgan Province have been investigated using Hanson and Hayes classification methods. To achieve this, the dominant hydrodynamic forces along the coasts were first explored, then the effective variables were measured. According to Hayes method, the coasts situated around the Tahoneh and Gorzeh ports, between Gorzeh and Chirouyeh, between Charak and Gorzeh ports, and around Mogham are tide-dominated (low). The coastline is of mixed-energy type (tide-dominated) in Bostaneh, Chiruyeh port and around Moghdan. According to the Hanson method, however, the coastline is wave-tide dominated in all stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coastal classification
  • Wave- tide coast
  • Tide-dominated coast
  • Mixed energy coast
  • Hormozgan province