پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس هوابرد برای تعیین مرز ساختارهای مغناطیسی و محل گسل‌های مدفون ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این مطالعه نتایج استفاده از دو روش مشتق افقی و سیگنال تحلیلی روی داده‌های مغناطیس هوابرد کاهیده به قطب محدوده ایران برای تشخیص ساختار‌های زیرسطحی در منطقه ارائه شده است. استفاده از این روش‌ها امکان ارائه نقشه‌ای از ساختار‌های مغناطیسی زمین‌شناسی اصلی به ویژه گسل‌های بزرگ مقیاس دارای سیگنال مغناطیسی موجود در محدوده مورد مطالعه را فراهم می‌سازد. نتایج کیفی و کمی این مطالعه به‌صورت نقشه‌هایی ارائه، با مطالعات مرتبط پیشین مقایسه و در مورد همخوانی یا عدم همخوانی موردی با برخی مطالعات پیشین توضیحاتی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Processing and Interpretation of Aeromagnetic Data for Determination of Magnetic Structures and Buried Faults in Iran

نویسندگان [English]

  • A Amirpour Asl Miandoab 1
  • Q Sohrabi 2
1 Ph.D. Student, Department of Mining, Sahand Industrial University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran
چکیده [English]

In this study, horizontal gradient and analytic signal methods have been applied to the reduced aeromagnetic data poled to Iran, to explore subsurface structures in the region. By using these two methods, it is possible to present a map of major geologic-magnetic structures especially large-scale faults displaying magnetic signal in the region. Qualitative and quantitative results of this study were then prepared as maps and compared with previous studies. Finally, the agreements and disagreements observed against the previous studies were explained. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromagnetic data
  • Iran
  • Fault
  • Magnetic structure
  • Horizontal gradient
  • Analytic signal