فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

در جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر و شمال خاوری شهرستان شهربابک چندین توده آتشفشانی داسیت- آندزیتی به سن میو- پلیوسن در خاور و جنوب آتشفشان مزاحم حضور دارند. بافت آنها بیشتر هیا‌لوپورفیری، هیالوپورفیری میکرولیتی و پورفیری- تراکیتی و درشت‎بلورهای آنها شامل پلاژیوکلاز، آمفیبول و بیوتیت است. بر پایه داده‌های ژئوشیمیایی سرشت ماگمایی این سنگ‌ها کالک‎آلکالن است و از عناصر LILE غنی و از عناصر HFSE مانند Ti، Nb و Ta تهی شده و در یک محیط حاشیه فعال قاره‌ای شکل گرفته‌اند. در نمودار بهنجار شده با گوشته اولیه دارای یک الگوی تفریق یافته از عناصر خاکی کمیاب و بدون بی‌هنجاری منفی یورپیم هستند. این سنگ‌ها دارای مقادیر بالای SiO2، Al2O3، Sr، Sr/Y و La/Yb و مقادیر پایین MgO، Y و Yb نسبت به سنگ‌های کالک‎آلکالن و از نوع آداکیت‌های پر‌سیلیس(HAS) هستند. مقادیر بالای استرانسیم، نبود بی‌هنجاری منفی یورپیم، غنی‌شدگی عناصر خاکی کمیاب سبک، تهی‌شدگی عناصر خاکی کمیاب سنگین، Y و Yb نشانگر حضور گارنت، آمفیبول و نبود پلاژیوکلاز در منشأ ذوب است. بر پایه سیماهای یادشده این سنگ‌ها می‌توانند از ذوب گارنت-آمفیبولیت حاصل شوند که احتمالاً حاصل از ذوب پوسته اقیانوسی تتیس جوان در طی فرورانش به زیر قاره ایران مرکزی در نئوژن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrogenesis of Mio-Peliocene Dacite-Andesite Volcanism in SE of Urumieh-Dokhtar Magmatic Belt, (NE Shahr-e-Babak)

نویسندگان [English]

  • Gh Ghadami 1
  • M Poosti 1
  • F Babai 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
2 M. Sc. Student, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Few More than 5 dacite to andesite volcanic masses with Mio-Pliocene age are exposed to older volcanic rocksat the south and east of the Mozahem volcano, in south-east of Urumieh- Dokhtar magmatic belt, north-east of Shahre-Babak. These rocks show hyaloporphyritic- trachytic texture and consist of pPhenocrysts of plagioclase, amphiboles and biotites.  Based on geochemical data and multi elements patterns, these rocks are medium to high K calc-alkaline suite and they show LILE and LREE enriched normalized multi-element patterns, and negative Nb, Ti and Ta anomalies. Chondrite normalized REE patterns display a steep decrease from LREE to HREE without any Eu anomaly. They have higher SiO2 and Sr contents and Sr/Y and La/Yb ratios and low MgO, Y and Yb contents than the normal calc-alkaline volcanic rocks. These volcanic rocks are formed in the a subduction zone in an active margin, and showing full complete of HSA(high SiO2 adakites) characteristics. HREE and Y depleted patterns suggest the existence of garnet and amphibole as a residue in the source. The source of these rocks was probably amphibole-eclogite or garnet-amphibolite possibly generated during subduction or slab break of the Neo-Tethyan oceanic slab beneath the Central Iran microplate in Neogene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dacite
  • Andesite
  • Neo-Tethyan
  • Adakite
  • Urumieh-Dokhtar