تعیین ساختار بالایی پوسته در زاگرس خاوری به روش توموگرافی محلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

تقریباً یک سوم کوتاه‌‎شدگی ایران در اثر همگرایی صفحات اوراسیا و عربی درکمربند چین‌خورده و رانده شده زاگرس رخ می‌دهد که یکی از فعال‌ترین  مناطق برخورد قاره‌ای جهان از دید لرزه‌خیزی است. نصب شبکه لرزه‌نگاری موقت با 32 لرزه‌نگار سه‌مؤلفه‌ای در منطقه شمال بندرعباس در استان هرمزگان به مدت حدود سه ماه و نیم،  داده‌های مناسبی را برای مطالعه ساختار بالایی پوسته در خاوری‌ترین بخش زاگرس به روش توموگرافی محلی فراهم آورد. مدل سرعتی سه بعدی به ‌دست آمده بر پایه وارون‎سازی زمان سیر فاز P، بیانگر روراندگی بخش‌های شمالی به سوی جنوب باختر است که می‌تواند نشان‌دهنده راندگی پوسته صفحه عربی به زیر ایران مرکزی باشد. همچنین در بخش خاوری منطقه مورد مطالعه، ناحیه کم سرعتی دیده می‌شود که می‌تواند با پهنه گسلی زندان- میناب- پالامی در ارتباط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three dimensionalupper crustal structure of the eastern Zagros (Iran) using local tomography

نویسندگان [English]

  • Z Mohammadipour 1
  • F Yaminifard 2
  • M Tatar 2
1 M.Sc., International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
2 Associate Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
چکیده [English]

Nearly one-third of the shortening in Iran plateau due to Arabia-Eurasia convergence is accommodated in the Zagros fold and thrust belt, which is seismically one of the most active regions among the continental collision zones in the world. Deploying a temporary seismic network in the north of Bandar Abbas in Hormozgan Province, which consisted of 32 three-component seismograph stations operating for a duration of about 3.5 months, provided appropriate data for studying the upper crustal structure of the easternmost Zagros by usingLocal Earthquake Tomography. Three dimensional velocity model obtained from the conversion of P-wave arrival times indicates southwestward overthrusting of the lower crust of northern parts, supporting active underthrusting of the Arabian plate beneath Central Iran in the easternmost Zagros. A very low velocity zone is also observed in the eastern part of the study area that could be associated with the Zendan-Minab-Palami fault system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zagros
  • Local Earthquake Tomography (LET)
  • Crustal structure