رفتارنگاری سد دوستی تا انتهای ساخت به کمک داده‌های ابزار دقیق و تحلیل‌های عددی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر ابزاربندی سدها در ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. در پروژه‌های بزرگ مانند سدهای خاکی و بتنی، نصب و پایش ابزار دقیق، به‌ویژه در هنگام ساخت و بهره‌برداری، جزو جدایی‌ناپذیر پروژه‌هاست. پایداری سد یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به مهندسی ژئوتکنیک است. با توجه به عدم قطعیت متغیرهای ژئوتکنیکی، استفاده از تجزیه و تحلیل خطر امری اجتناب‎ناپذیر در پروژه‌های سدسازی است. در این پژوهش، در ابتدا درستی ابزاربندی نصب شده در سد دوستی مورد ارزیابی قرار گرفته، سپس بر پایه نتایج ابزار دقیق و تحلیل‌های عددی به بررسی مقادیر بیشینه نشست، مقادیر تنش قائم موجود در هسته و پدیده قوس‌زدگی پرداخته شده است. برای انجام تحلیل‌های عددی از نرم‎افزار Geostudio 7.1 استفاده شده که افزون بر انجام آنالیزهای همزمان، قابلیت تحلیل ساخت مرحله‌ای و انجام تحکیم دو بعدی را دارد. مدل‌های رفتاری استفاده شده در آنالیز، مدل الاستیک خطی و مدل رفتاری الاستوپلاستیک کامل مور- کولمب است. از مقایسه نتایج مدل‌سازی و ابزار دقیق چنین برمی‌آید که سد دوستی در شرایط پایدار و ایمنی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Doosti dam monitoring until the end of construction using instrumentation data and numerical analyses

نویسندگان [English]

  • H Asadian 1
  • E Rahimi 2
  • M Ghafoori 3
  • M Bashirgonbadi 2
1 M.Sc. Student, Department of Geology, Faculty of Science, Damghan University, Damghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Damghan University, Damghan, Iran
3 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdoosi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Recently the instrumentation of dams has gained a special place in Iran. In large-scale projects, such as earthen and concrete dams, instrumentation installation and monitoring, especially during the construction and operation, is an integral and essential component. Dam stability is one of the most important issues related to geotechnical engineering. Therefore, considering the uncertainty of geotechnical parameters,risk analyses are inevitable in dam projects. This study has first examined the accuracy of the instrumentation installed in the dam, then dealt with the quantification of the maximum settlement, vertical stress in the core, and arching phenomenon based on the results of numerical analysis and instrumentation.For numerical analyses, theGeoStudio 7.1 Software was used. In addition to simultaneous analyses, this software is also capable of analyzing the stage construction and two-dimensional consolidation. Behavioral models used in the analysis consist of linear-elastic and elastic-perfectly plastic Mohr-Coulomb models. Acomparison between modeling and concise instrument results suggests that the doostidam is in a stable and safety condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monitoring
  • Doosti dam
  • Numerical analysis
  • Instrumentation
  • Settlement