زیست‎چینه‎نگاری کنودونت‌های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 دکترا، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

برش مطالعه ‌شده، در دامنه جنوبی البرز مرکزی، در 5 کیلومتری شمال شهمیرزاد در استان سمنان قرار دارد. محل این برش در مختصات˝40 ʹ 48˚ 35 عرض شمالی و   ˝59 ʹ 16˚ 53 طول خاوری می‌باشد. سازند میلا تنها در برش الگو (میلاکوه دامغان) و در این برش دارای 5 پاره‌سازند قابل اندازه‌گیری است. این سازند بر روی سازند ماسه‌سنگی لالون به سن کامبرین پیشین با  همبری عادی و همشیب قرار دارد و با کنگلومراهای سرخ رنگ دونین پیشین با ناپیوستگی فرسایشی پوشیده می‌شود. کنودونت‌های مطالعه شده در این برش از نوع پروکنودونت و از گروه مخروطی هستند. 14 جنس و 6 گونه از این کنودونت‌ها به دست آمده که فاصله زمانی کامبرین میانی ـ پسین و اردویسین پیشین را تأیید می‌کنند. این کنودونت‌ها به شرح ذیل هستند:
Proconodontus serratus, Proconodontus muelleri, Proconodontus rotundatus, Prooneotodus sp?, Prooneotudus tenuis, Furnishina furnishi,Furnishina asymmetrica,Furnishina sp.,Furnishina obliqus-Hirsutodontus?, Westergardodina cf. mossebergensis, Westergardodina fossa, Cordylodus sp., Cordylodus intermedius, Cordylodus lindstromi, Cordylodus proavus, Oneotodus nakamurai و Problematoconites sp.
نکته قابل توجه، وجود جنس و گونه tenuis Prooneotudus از پاره‌سازند دوم این برش است؛ زیرا تا کنون از این پاره سازند کنودونتی گزارش نشده‌ است. همراه با این عناصر کنودونتی، گروه‌های دیگر فسیلی نیز به‌ دست آمده که وابسته به تریلوبیت‌ها، براکیوپوداها، هیولیتس، ائوکرینوییدا، رزوفیکوس، کروزیانا، پالئواسکوله‌ییدا واسفنج‌ها و نشان‌دهنده رسوب‎گذاری سازند میلا در دریایی کم ژرفا هستند. این مجموعه فسیلی با مناطق دیگر ایران و کشورهای همجوار قابل مقایسه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conodonts Biostratigraphy of Mila Formation, Shahmirzad Section, Central Alborz, Iran

نویسندگان [English]

  • S Soleymani 1
  • B Hamdi 2
  • A.R Karimi Bavandpur 1
1 M. Sc., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Ph.D., Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The studied section is located in the southern flank of the Central Alborz, 5 kilometers north of Shahmirzad City in the Semnan province. This section is situated at 35° 48′ 40″ N latitude and 53° 16′ 59″ E longitude. The Mila Formation has 5 measurable members in Type Section (Mila Kuh, Damghan City) and only in this studied section. This formation overlies conformably the Early Cambrian Lalun Sandstone Formation and underlies disconformably the Early Devonian red conglomerates. Studied Conodonts of this formation are of Proconodontus type belonging to Coniform Groups. 14 species and 6 genera of these conodonts were acquired indicating an age of Mid-Late Cambrian and Early Ordovician. These Conodonts are listed as below:
 Proconodontus serratus, Proconodontus muelleri, Proconodontus rotundatus, Prooneotodus sp?, Prooneotudus tenuis, Furnishina furnishi, Furnishina asymmetrica,Furnishina sp., Furnishina obliqus-Hirsutodontus?, Westergardodina cf. mossbergensis,Westergardodina fossa, Cordylodus, Cordylodus intermedius, Cordylodus lindstromi,Cordylodus proavus, Oneotodus nakamurai &  Problematoconites sp. A remarkable point is the discovery of species Prooneotodus tenuis in the second member of Mila Formation because no conodont has already been reported from this member.
Other microfossils such as Trilobites, Brachiopoda, Hyolithes, Eocrinoidae, Rusophycus, Cruziana, Paleoscoleidae and Sponges were also obtained indicating the deposition of Mila Formation in a shallow marine environment. These fossils assemblage are comparable with those from other parts of Iran and neighbor countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mila Formation
  • Mid- Late Cambrian
  • Ordovician
  • Conodont
  • Shahmirzad Section
  • Central Alborz
  • Iran