مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل‌یافته P

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، مازندران، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

رشته‌کوه‌های البرز بخشی از کوهزاد آلپ- هیمالیا است که در جنوب دریای کاسپین و شمال ایران مرکزی قرارگرفته است. دگرریختی پوسته در این کوهستان حاصل کوتاه‌شدگی بین شمال ایران مرکزی و صفحه سخت کاسپین جنوبی است. به منظور بررسی ساختار پوسته در بخش خاوری رشته‌کوه البرز، از داده‌های مربوط به بازه زمانی سال‌های 2004 تا 2010 میلادی که در شبکه‌های لرزه‌‏نگاری کوتاه‏ دوره ساری و سمنان ثبت شده بود، برای مدل‌سازی تابع گیرنده موج‌های P استفاده شد. بررسی ما تبدیل‌های روشنی از مرز ناپیوستگی موهو در تابع‌های گیرنده P را آشکار کرد که برای تعیین مدل پوسته از آنها استفاده شد. نتایج مدل‏سازی مستقیم تابع های گیرنده P  نشان می‌دهد که ژرفای پوسته از حدود 2 ± 51 کیلومتر در زیر بخش شمالی البرز خاوری به حدود 2 ± 62 کیلومتر در زیر بخش مرکزی گستره می‌رسد و سپس ژرفای پوسته به حدود 2 ± 52 کیلومتر در جنوب کوه‌های البرز خاوری می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crustal Structure in the Eastern Part of the Alborz Mountains (Iran) from Converted P wave Phases

نویسندگان [English]

  • N Afsari 1
  • F Taghizadeh-Farahmand 2
  • M.R Ghassemi 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Nowshahr Branch, Mazandaran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physics, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
3 Associate Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The AlborzMountains are part of the Alpine-Himalayan orogenic belt, situated to the south of the Caspian Sea and north of the Central Iran. . The region is undergoing extensive crustal deformation and shortening between the north-central Iran and the rigid SouthCaspianBasin crust. In this study, we used the P-wave receiver function modeling to investigate the crustal structure beneath the eastern part of the AlborzMountains from data recorded between 2004-2010 in Sari and Semnan seismic networks of short-period seismographs, permanently deployed across the area. We observed clear conversions (Ps) from the Moho boundary, and we used them to define a model for the crust of the eastern Alborz. Our analysis indicates a thickening of the crust from ~51±2 km beneath the northern part of the eastern Alborz to ~62±2 km beneath the central part of the region, then a thinning of the crust to ~52±2 km towards south of the eastern Alborz Mountains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz
  • Moho discontinuity
  • P-Wave Receiver Function
  • Forward modeling