پارامترهای لرزه‌خیزی فرکتالی-زمانی زمین‌لرزه اهر- ورزقان، شمال باختری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

چکیده

اندازه‌گیری شاخص‌های لرزه‌خیزی از روش‌های ارزیابی زمین‌ساخت فعال و نوزمین‌ساخت برای یک منطقه به‌شمار می‌آید. 21 مرداد 1391 دو زمین‌لرزه به فاصله زمانی 11 دقیقه‌ای به ترتیب با بزرگی‌های 4/6 و 3/6 در منطقه اهر- ورزقان که از مناطق فعال زمین‌ساختی است، به‌وقوع پیوست. بررسی‌های لرزه‌زمین‌ساختی نشان می‌دهند که گسل‌های مسبب زمین‌لرزه، از جمله گسل‌های جوان منطقه هستند. نقشه پراکندگی رومرکز زمین‌لرزه‌ها نیز نشان می‌دهد که زمین‌لرزه‌های رخ داده، با راستای گسل‌های موجود در منطقه همخوانی دارند. به منظور ارزیابی فعالیت‌های نوزمین‌ساختی و شناخت الگوی لرزه‌خیزی منطقه اهر، از پراکندگی زمانی و مکانی  زمین‌لرزه‌ها (تحلیل‌های فرکتالی) به عنوان پیش نشانگرهای زمین‌لرزه و همچنین پارامترهای لرزه‌خیزیa  و b استفاده شد. نتایج محاسبات نشان می‌دهند که پارامتر b، کاهش چشمگیری در ارتباط با زمین‌لرزه‌های رخ داده در منطقه دارد. مقدار کم پارامتر b نشان‌دهنده آن است که لرزش اصلی، در منطقه‌ای با نرخ تنش بالا رخ داده است. در الگوی لرزه‌خیزی ارایه شده برای منطقه اهر، پس از دوره رخداد اصلی، سه دوره: 1) دوره آرامش اول یا Q1، 2) دوره B (رخداد پس‌لرزه‌ها) و 3) دوره آرامش دوم (Q2) مشاهده می‌شود. نمودار پارامتر b در دوره Q2، یک روند افزایشی تقریبی را نشان می‌دهد که بیانگر کاهش تنش در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a-bValues for the Ahar-Varzaghan Earthquake, Northwestern Iran

نویسندگان [English]

  • A Alizadeh 1
  • R Safari 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
2 M. Sc. Student, Department of Geology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Seismic values are the main parameters in evaluating the neotectonic activity of a region. In August 11, 2011, two Mb=6.4 and Mb=6.3 earthquakes occurred in Ahar-Varzaghan region within 11 minutes. Seismotectonic investigations imply that the faults generating the events are the young faults of the regions. Also, distribution of the epicenters represent a pattern consistent with the fault trends in the area. Temporal and spatial distribution of the earthquakes (fractal analysis) as earthquake pre-indicators together with a-b values were used toassessthe neotectonic activity and explore the seismic model of the Ahar area. Results showa sharp decrease in b-value,indicating that the main shock was associated with a zone of high strain rate. The seismic model presented for the Ahar area illustrates three periods after the main shock including: 1) an early quiescence Q1, 2) an aftershock period B, and 3) a late quiescence Q2. The rather increase in b-value during the Q2period is interpreted to indicate stress decrease in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahar
  • Earthquake
  • a-b Values
  • fractal
  • Neo-Tectonics