تعیین جابه‎جایی پوسته حین لرزه با استفاده از مشاهدات GPSدایمی در زمین‎لرزه 21 مرداد اهر و ورزقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

چکیده

در ساعات 16:53:16 و 17:04:35 روز 21مردادماه 1391 دو زمین‌لرزه با بزرگای 1/6 و 6 در مقیاس امواج پیکری استان آذربایجان شرقی را لرزاند که در آن شهرستان‌های ورزقان، اهر و هریس کانون بیشترین خسارات بودند. ژرفای هر دو زمین‌لرزه در حدود 10 کیلومتر و مرکز این رویدادها به‌ترتیب در مختصات 55/38 درجه عرض شمالی و 87/ 46 درجه طول جغرافیایی و 58/38 درجه عرض جغرافیایی و 78/46 طول جغرافیایی است. در این پژوهش با استفاده از ایستگاه‌های‌ دایمیGPS واقع در محدوده گسل اهر- ورزقان برای میزان جابه‎جایی حین لرزه روی این ایستگاه‌ها، سری زمانی‌ها در یک بازه 52 روزه تعیین شد و نتایج حاصله از تحلیل اولیه داده‌های ایستگاه دایمی GPS پس از زمین‌لرزه، به‌خوبی جابه‎جایی حین لرزه را به میزان 5/0 تا 2 سانتی‌متر  روی مؤلفه مسطحاتی ایستگاه‌ها نشان می‌دهد و تغییرات ارتفاعی محسوسی در تحلیل این داده‌ها مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coseismic Displacement of the Earth Crust Using Permanent GPS Stations in Ahar - Varzeqan Earthquake 2012

نویسندگان [English]

  • E Bekri 1
  • HR Nankali 2
  • Z Rahimi 3
1 M. Sc., Department of Physics, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedn, Iran
2 Assistant Professor, National Cartographic Center, Tehran, Iran
3 Master, National Cartographic Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the 11th August 2012 two Earthquakes trembled Azarbayjan that their scales were 6 Mw and 6.2 Mw. The locking depth of these two earthquakes is about 10 km, the epicenter of the first one is 38.55 N and 46.87 E, and the second one is 38.87 N and 46.87 E. In this research displacement of the earth crust during trembling on these stations was determined by using permanent GPS stations in Ahar Earthquake 2012. The cosiesmic offset due to the Ahar earthquake has been studied using permanent GPS Network of Azarbayjan (a sub network of Iranian permanent GPS Network). Here, we explore these issues using data processing and times series analysis of the GPS sites. We found 0.5 to 2 cm offset that the GPS site (near and far) showed from the main rapture due to earthquake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geodynamic Network
  • GPS
  • Tectonics
  • Times Series
  • Cycle Earthquake