نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

سازند آیتامیر یکی از سازندهای حوضه رسوبی کپه‌داغ در شمال خاور ایران است. این سازند از یک بخش ماسه‌سنگی در زیر و یک بخش شیلی در بالا تشکیل شده‌است. هر دو بخش گلوکونیتی است و بیشتر به‌رنگ سبز زیتونی دیده می‌شود. این پژوهش روی برشی از سازند آیتامیر بر مبنای پالینومورف‌ها است، که در مسیر جاده مشهد- کلات نادری و در حاشیه روستای زاوین با ستبرای 506 متر و مختصات جغرافیایی " 42/45 '43 °36 عرض شمالی و " 56/5  ' 57  °59  طول خاوری انجام شده‌است. 40 نمونه از این برش برداشت شده که از آنها 120 اسلاید پالینولوژیکی تهیه شده که مطالعه آنها منجر به شناسایی 28 جنس و 47 گونه از داینوفلاژله‌ها شده‌است. با توجه به داینوفلاژله‌های شناسایی‌شده سن سازند آیتامیر در برش  یادشده آلبین- سنومانین تعیین شد. بررسی فاکتورهای حفاظت مواد آلی، شرایط کم اکسیژن تا متوسط با رسوب‌گذاری پایین و محیط نریتیک داخلی تا خارجی سازند آیتامیر در  برش یادشده را نشان می‌دهد. بر اساس مطالعات انجام شده، سه پالینوفاسیس برای سازند آیتامیر در برش زاوین تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Palynology and Palynofacies of Aitamir Formation in Zavin Section (KhorasanRazavi)

نویسندگان [English]

  • M Allameh 1
  • Z Sardar 2

1 Assistant Professor, Department of Geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 M. Sc. Student, Department of Geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Aitamir Formation is one of the formations in sedimentary basins of Koppeh-Dagh in the north east of Iran. This formation has been made of a sandstone part in the lower and a shale part in the upper. Both the part are Glauconitic and often seen in Olive-green color. This research is on a section of a Aitamir formation based on Palynomorphs which has been conducted on the route from Mashhad to Kalat-e-Naderi, isn the edge of Zavin village with the thickness of 506 meters and the coordinates 36°43̒45.42" north latitude, and 59°57̒5.56"east longitude.  40 samples of this section have been gathered and 120 Palynological slides have been prepared. The study of these slides has resulted in the identification of 28 genera and 47 species of Dinoflagellates. Regarding the identified Dinoflagellates, the age of Aitamir formation in the mentioned Albian-Cenomanian section was determined.  The study of the factors involved in preservation of organic materials shows the low to moderate levels of oxygen conditions, with low deposition and an inner to the outer Neritic environment for an Aitamir formation in the mentioned section. Based on the studies that have been done, three Palynofacies were identified for the Aitamir formation in Zavin section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palynology
  • Paleoenvironment
  • Palynofacies
  • Aitamir Formation
  • Albian-Cenomanian
  • Koppeh-Dagh