تحلیل اثر رخساره‌ای رادیولاریت‌های کرمانشاه به‌منظور بررسی محیط رسوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،‌ ایران

2 استادیار، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، مرکز علوم زمین، دانشگاه تکزاس، دالاس، امریکا

4 کارشناسی‌ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در رادیولاریت‌های کرمانشاه، به سن ژوراسیک تا کرتاسه بالایی، سه رخساره رسوبی شامل نهشته‌های توفانی، پلاژیک مادستون و رادیولاریا وکستون- پکستون تشخیص داده شد. هر یک از این رخساره‌های رسوبی با اثررخساره‌های فسیلی همراهی می‌شوند که مطالعه آنها تغییرات دقیق‌تر ژرفا و انرژی محیط را نشان می‌دهد. در نهشته‌های رسوبی توفانی (شامل لایه‌های ماسه‌ای آهکی، کنگلومرای پبلی مسطح و طبقه‌بندی مورب پشته‌ای) اثرفسیل‌هایی با استراتژی رفتاری معلق‌خوار (Domichnia) مانند تالاسینوییدس مشاهده می‌شود که بیانگر شرایط پرانرژی در زمان رسوب‌گذاری است. اثرفسیل‌هایی که در واحدهای کربناته پلاژیک یافت می‌شوند دارای استراتژی رفتاری گریزینگ (Pascichnia) و تغذیه‌ای (Fodinichnia) هستند. این اثرفسیل‌ها  شامل پلانولیتس، کندریتس و هلمنتوپسیس است که نشان‌دهنده اثررخساره کروزیانای دور از ساحل و سطح  پایین انرژی در این رسوبات است. با توجه به افزایش ژرفا در نهشته‌های سیلیسی اثرفسیل‌هایی با استراتژی رفتاری پسیچینیا (Pascichnia) و کیمیچنیا (Chemichnia ) شامل اسکولیسیا، هلمنتوپسیس، ژیروکورت، کندریتس و تالاسینوییدس چیره می‌شوند که نشان‌دهنده منطقه‌ انتقالی بین اثررخساره کروزیانای دور از ساحل و اثررخساره زئوفیکوس است. رخساره‌های رسوبی و  اثررخساره‌های موجود بیانگر ته‌نشینی این نهشته‌ها در پهنه‌ انتقالی بین رمپ میانی تا رمپ خارجی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ichnofacies Analysis of Kermanshah Radiolarites for the Review of the Sedimentary Environment

نویسندگان [English]

 • A Abdi 1
 • M.H Mahmudy Gharaie 2
 • M Kariminia 3
 • A Karimi Bavandpur 4
 • M Mohajjel 5
1 Ph.D. Student, Faculty of Science, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 2 Assistant Professor, Faculty of Science, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 3 Assistant Professor, Department of Geosciences, University of Texas, Dallas, USA
4 M.Sc., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Kermanshah Radiolarites, Jurassic to late Cretaceous in age, three sedimentary facies including tempestite, pelagic mudstone, and radiolarian wackestone-packstone were identified. Each of these sedimentary facies accompanies by ichnofacies, which reveal the depth and energy of the environment. In the tempestites (including calclithite bed, flat pebble conglomerate and hummocky cross stratification) the trace fossils with Domichnia such as Thalassinoides can be observed, which indicate the energetic conditions at the time of sedimentation. Trace fossils found in pelagic limestone units have Pascichnia and Fodinichnia. These Trace fossils include Planolites, Chondrites and Helminthopsis, which indicate distal Cruziana ichnofacies and show low energy condition. As a result of increasing of depth in siliceous deposits, the trace fossils with Pascichnia and Chemichnia including Scolicia, Helminthopsis, Gyrochorte and Chondrites, and Thalassinoides become dominant, which are indicative of the transitional zone between the distal Cruziana ichnofacies and the Zoophycos ichnofacies. The sedimentary facies and the present ichnofacies are indicative of the sedimentation of these deposits in the transitional zone between the middle and the outer ramp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kermanshah’s radiolarite
 • Sedimentary Environment
 • Tempestite
 • Pelagic mudstone
 • Radiolarian wackestone-packstone
 • Cruziana ichnofacies
 • Zoophycos ichnofacies