محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، پژوهشکده اکتشافات و تولید، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

سازند سروک (آلبین - تورونین) دومین سازند مخزنی مهم در مخازن جنوب و جنوب باختری ایران است و به‎طور چیره از سنگ‎های کربناتی تشکیل شده است. در این پژوهش بخش بالایی سازند سروک در میادین نفتی سیری برای تعیین ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و چینه‌نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌های رخساره‌ای منجر به شناسایی 12 ریزرخساره شد که در 5 مجموعه رخساره‌ای قرار می‌گیرند و در یک محیط رسوبی رمپ کربناتی هموکلینال برجای گذاشته شده‌اند. بیشتر فرایندهای دیاژنزی که این سازند را تحت تأثیر قرار داده‌اند شامل آشفتگی زیستی، میکرایتی شدن، سیمانی شدن، انحلال، دولومیتی شدن، استیلولیتی شدن، پیریتی شدن و ایجاد شکستگی‌ها است. مهم‎ترین سیمان‎های مشاهده شده در این سازند شامل سیمان کلسیتی هم‌بعد ریزبلور، سیمان کلسیتی دروزی، سیمان کلسیت اسپاری بلوکی درشت‌بلور و سیمان سین‌تکسیال است. بررسی‌های چینه‌نگاری سکانسی به شناسایی 3 سکانس رسوبی رده سوم در بخش بالایی سازند سروک انجامید و رخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی در چهارچوب چینه‌شناسی سکانسی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentary Environment, Diagenesis and Sequence Stratigraphy of Upper Sarvak Formation (Mishrif Equivalent) in Siri Oil Fields

نویسندگان [English]

  • M khanjani 1
  • S.R Moussavi-Harami 2
  • H Rahimpour-Bonab 3
  • M.R Kamali 4
1 Ph.D., Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor, Department of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran , Iran
4 Associate Professor, Exploration and Production Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
چکیده [English]

The Albian - Turonian Sarvak Formation, the second major reservoir formation in south and southwest Iran is composed of mainly carbonate rocks. In this study, the upper part of Sarvak Formation in Siri Oil Fields was studied to determine facies, depositional environments, diagenetic processes and sequence stratigraphy analysis. The facies analysis led to the recognition of 12 microfacies in 5 facies associations, which deposited in a homoclinal carbonate ramp environment. The main diagenetic processes affected carbonates of this formation are bioturbation, micritization, cementation, dissolution, dolomitization, stylolitization, pyritization and fracturing. The most important cements in this formation are fine equant calcite cement, drusy mosaic calcite cement, coarse blocky calcite cement and syntaxial calcite overgrowth cement. Three third order sequences  recognized in sequence stratigraphic studies for the upper part of Sarvak Formation taking into account of facies and diagenetic events in a sequence stratigraphic framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarvak Formation
  • Siri Oilfields
  • Sedimentary model
  • Diagenesis
  • Sequence Stratigraphy