بررسی متغیرهای زمین‌شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت به‌کمک روش اجزای محدود

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

فرایند شکست هیدرولیک معمولاً در تولید مخازن نفت و گاز طبیعی به عنوان عامل افزایش تولید چاه و گسترش زمان تولید مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان تولید مخازن نفت و گاز که به ‌روش هیدرولیکی شکسته یا شکاف‌دار می‌شوند، به‌طور مستقیم به‌گسترش شکستگی و چگونگی ارتباط دیواره چاه با شکستگی بستگی دارد. برخی از تشکیلات و سازندهای سنگی شامل سامانه‌هایی با شکستگی طبیعی هستند که بعدها می‌توانند تولید یک چاه را افزایش دهند. این موضوع خاطر نشان می‌کند که ایجاد شکستگی‌های هیدرولیک می‌تواند یک چنین شکستگی‌های طبیعی را افزایش دهد. برای انجام شبیه‌سازی در این نوشتار ابتدا یک منطقه فرضی به‌همراه سازند بهره‌ده و لایه‌های دربرگیرنده آن تعریف و سپس به‌کمک روش اجزای مرزی کار شبیه‌سازی اجرا شد. نتایج  نشان دادند  که ایجاد صحیح شکستگی به افزایش تولید و راندمان بهره‌وری خواهد افزود. بدیهی است این روش برای داده‌های واقعی نیز به آسانی قابل کاربرد است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Engineering Geology Parameters in Creation of Hydraulic Fracturing in Order to Enhance Oil Recovery from Oil Reservoir Using Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • A Abbaszadeh Shahri 1
  • F Rezaei 2
  • S Mehdizadeh Farsad 3
  • K Mehdizadeh Farsad 4
  • N Panaei 4
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Roud-e-Hen Branch, Roud-e-Hen, Iran
2 Investigation of Engineering Geology Parameters in Creation of Hydraulic Fracturing in Order to Enhance Oil Recovery from Oil Reservoir Using Finite Element Method
3 M.Sc., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
4 M.Sc., Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran
چکیده [English]

The hydraulic fracture process is commonly used in the production of oil and natural gas reservoirs as a means of increasing well productivity and extending the production lifetime of the reservoir. The productivity of a hydraulically fractured oil or gas well is directly related to how well the well bore is connected to the fracture. Some rock formations contain natural fracture systems that can further increase a well’s productivity, provided that the generated hydraulic fracture can grow such that these natural fractures. In this paper, at the first, a conventional area with productive formation and its surrounding layers were defined and then by use of finite element method the simulation was executed. The results indicated that a correct fracture generation will increase the production and efficiency. It is clear that this study is applicable for real data.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic Fracture
  • Hydraulic Fluid
  • Oil Reservoir