بررسی عملکرد الگوریتم M8 در پیش‌بینی زلزله‌های بزرگ باختر فلات ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4 استاد، مؤسسه بین‌المللی پیش‌بینی زلزله و ژئوفیزیک ریاضی، مسکو، روسیه

چکیده

زلزله مورخ 23/10/2011 ترکیه در نزدیکی شهر وان با حدود 600 کشته، باعث خسارات زیادی در شهر‌‌‌های ارجیش، وان، مرادیه و چالدران شد. مطالعه زلزله‌های دستگاهی سده بیستم و تاریخی منطقه نشان داد که منطقه خاور صفحه آناتولی و شمال باختر فلات ایران لرزه‌خیز بوده و مهم‌ترین زلزله اخیر منطقه در سال 24 نوامبر 1976 و در چالدران رخ داده است. در این مقاله مسئله پیش‌بینی زلزله در محدوده باختر فلات ایران و به‌صورت بازنگرانه مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌های پیش‌بینی زلزله به‌طور عمده به دو شاخه پیش‌نشانگری و استفاده از الگوریتم‌های شناسایی الگو تقسیم می‌شوند. در این مطالعه از روش الگوریتم M8 که بر پایه شناسایی الگو کار می‌کند استفاده شده است. بدین منظور یک شبکه با 49 نقطه در محدوده مورد مطالعه طراحی شد. الگوریتم M8 برای نقاط شبکه اجرا شد و چهار منطقه نزدیک به هم که دارای همپوشانی نیز بودند، به عنوان محدوده‌های هشدار معرفی شدند. این مطالعه نشان داد که زلزله اخیر وان با پنجره زمانی 1/1/2008 تا 30/12/2012، پنجره مکانی به شعاع 281 کیلومتر و برای بزرگای بیشتر از 7 قابلیت هشدار پیش از رخداد را داشته است. همچنین کاربرد پیشرو الگوریتم نشان داد که از 30/7/2011 به مدت 5 سال هیچ افزایش احتمال رخدادی برای بزرگای 7 دیده نشده است. این مطالعه نشان داد که الگوریتم M8 یکی از قوی‌ترین الگوریتم های پیش‌بینی است که می‌توان برای سرتاسر خاورمیانه به‌کار گرفت. به این ترتیب می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که الگوریتم‌های مبتنی بر شناسایی ‌الگو نقش مهمی را در کاهش خسارات جانی و مالی در رخداد‌های لرزه‌ای بازی می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of M8 Algorithm Prediction Performance in West of Iranian Plateau(23/10/2011, Mw = 7.3)

نویسندگان [English]

  • M Mojarab 1
  • H Memarian 2
  • M Zare 3
  • V Kossobokov 4
1 Ph.D., Faculty of Mining Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Mining Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
4 Professor, International Institute of Earthquake Prediction Theory and Mathematical, Geophysics, Moscow, Russia
چکیده [English]

The earthquake of 23 October 2011, near the Turkish city of Van, had 600 victims and caused great damages in Van, Argis, Moradiyeh and Caldiran. Review of 20th century and historical earthquakes in eastern Anatolian plate and west of Iranian plateau confirmed the activity of this area with the notable earthquake of 24 November 1976 in Caldiran. The main objective of this paper is evaluation of predictability of earthquakes in this region. Presently, the two main approaches for predicting extreme events are precursory and pattern recognition algorithms. For this study, we applied M8 algorithm that is based on pattern recognition. In this respect,a 49 point network were designed around the epicenter of Van earthquake and M8 algorithm applied to this network. The end result was four zones with some overlaps that were proposed as CTIP (current time of increase probability). This study could predict the Van earthquake with 1/1/2008 to 30/12/2012 time window, 281 km local radius and magnitude of more than 7. In addition, forward prediction in this area shows there is no alarm for magnitude 7+ in next 5 years. This study showed the strength of M8 algorithm for predicting earthquakes in the Middle East. It can be concluded that using algorithms based on pattern recognition can play an important role for mitigation of damages in seismic events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake prediction
  • Eastern Anatolia - Iranian Plateau
  • Pattern Recognition
  • M8 Algorithm
  • Time Of Increase Probability