خرد‌لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت ناحیه گرمسار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده زلزله‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشکده زلزله‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

پیچ‌خوردگیVشکل رشته‌کوه‌های البرز در جنوبی‌ترین نقطه خود به شهر گرمسار در 100 کیلومتری جنوب خاور تهران می‌رسد. با نصب و راه‌اندازی شبکه لرزه‌نگاری محلی موقت، و ثبت خرد‌زمین‌لرزه‌های ناحیه گرمسار با کیفیت و دقت بالا، و استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (IRSC) ، به تفسیر لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت گستره گرمسار پرداخته شد. نتایج مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد که بخش‌های مرکزی و باختری گسل گرمسار، لرزه‌خیزی نسبتاً زیادی دارند و سه سازوکار کانونی به دست آمده در بخش مرکزی گسل، حرکات فشاری این بخش از گسل را آشکار نموده است. لرزه‌خیزی ناچیزی روی گسل‌های ایونکی و پیشوا مشاهده شد. همچنین تنها سازوکار کانونی حل شده در تپه‌های شمالی گسل گرمسار، سازوکار نرمال را در این بخش نشان می‌دهد که به تخلیه کرنش بین دو گسل فشاری گرمسار و سرخه نسبت داده می‌شود.  بیشتر سازوکارهای کانونی به‌دست آمده در منطقه، در دو دسته فشاری و امتدادلغز جای می‌گیرند که روندهای محورP با آزیموت 10 تا 35 درجه برای آنها چیره هستند. محورP با روند شمال باختر-جنوب خاور در موقعیت گسل سرخه، با روند محورP سایر سازوکارهای کانونی (شمال شمال خاور-جنوب جنوب باختر) همخوان نیست و به چرخش ساختارها در این بخش از ناحیه، همان‌طور که مطالعاتGPS اخیر نشان داده است، دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microseismicity and Seismotectonics of the Garmsar Area

نویسندگان [English]

  • M Tatar 1
  • S.M Momeni 2
  • F Yaminifard 1
1 Associate Professor, Seismological Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Seismological Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The V shape kink of the AlborzMountains at its southern end reaches to the Garmsar city located 100 km southeast of Tehran metropolis. We investigated seismicity and seismotectonic features of the Garmsar area by precisely locating of microearthquakes recorded by our local dense seismological network and by the Iranian Seismological Center (IRSC). Our results indicate  high seismic activity at the central and western parts of the Garmsar fault. Three computed focal mechanisms revealed compressional movements of the central part of this fault. Very little seismic activity is observed on the Eyvanekey and the Pishva faults. The only computed focal mechanism for the northern hills of the Garmsar fault shows tensional movements in this area, which refers to strain release among the Garmsar and Sorkheh reverse faults. Most of the calculated focal mechanisms in the Garmsar area indicate compressional and strike slip motions with overall P axis direction of 10° to 35°. The calculated P axis with NW-SE trend, close to the Sorkheh fault, is different from the other calculated P axes that show NNE-SSW direction. This is probably due to rotating of structures in this area, as revealed by recent GPS measurements in this region. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garmsar
  • Seismicity
  • Seismotectonic
  • focal mechanism
  • Central Alborz