استفاده از روش SIS برای وارون‌سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دپارتمان ژئوفیزیک، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور معرفی توانایی روش وارون‌سازیSIS (Straigthforward Inversion Scheme)  برای مدل‎سازی یک‌بعدی داده‌های مگنتوتلوریک انجام می‌گیرد. برای اعمال این روش ابتدا مسئله غیرخطی به مسئله‎ای خطی تبدیل و سپس مسئله با استفاده از نرم کمینه غیر تکراری حل می‌شود. این روش که یک مدل هموار ارائه می‌دهد، ایستایی زیادی حتی در حضور نوفه دارد. با توجه به اینکه مهم‎ترین کاربرد داده‎های مگنتوتلوریک در بررسی لایه‎های رسانا و منابع زمین‌گرمایی است، در این مقاله به بررسی وجود لایه‌های رسانا در ساختارهای زیر سطحی شمال خاور استان گلستان به منظور بررسی لایه‎های رسانای دارای ید، پرداخته می‌شود. نتیجه مدل‌سازی‌های انجام گرفته، نشان‌دهنده وجود لایه آب شور در ژرفای تقریبی 700 متری منطقه مورد بررسی است. همچنین نتایج به‌دست آمده از این روش با اطلاعات زمین‌شناسی موجود همخوانی داده شده‌اند تا درستی نتایج به‌دست آمده از این روش با اطلاعات واقعی مقایسه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using SIS Scheme for 1D Magnetotelluric Data Inversion

نویسندگان [English]

  • H Mardomi 1
  • B Oskooi 2
1 Ph.D. Student, Department of Geophysics, Tehran and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

During this project we tried to show high capability of the SIS scheme for 1D magnetotelluric (MT) sounding data inversion. The scheme transforms the nonlinear problem of estimating layer resistivities and thicknesses into a linear problem of estimating the coefficients of power series of the new response function. We have used this scheme for prospecting conductive structures in southeastern shore of the Caspian Sea. This area is located in the GolestanProvince in northeastern part of Iran at the border with Turkmenistan. Detecting conductive sediments in this area, which are supposed to bear iodine is economically of interest. We provided data from three MT sites and inverted the data by the SIS scheme. According to our results there is a conductive layer in the depths deeper than 600 m at all three sites. We have compared our results with the previous results, also compared the results with the geological witnesses, which accordingly existence of a conductive layer has been proved at about 700 m depth. This conductive layer is proposed to bear iodine in economic meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetotelluric
  • Inversion
  • SIS
  • Normalized impedance
  • Golestan