کاربرد شبیه‌‎سازی مونت‌‌کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه (مطالعه موردی: زمین‌لرزه منجیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد‌یار، پژوهشکده ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اثرات زمین‌لرزه 31 خرداد 1369 منجیل (7/7M=)، ایجاد و تحریک زمین‌لغزش‌های بی‌شمار در مناطق زلزله‌زده بوده است. بررسی و تحلیل این زمین‌لغزش‌ها در محدوده متأثر از این زلزله در شناخت مناطق مستعد زمین‌لغزش، در زمین‌لرزه‌های آینده اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو محدوده‌ای شامل چهارگوش‌های چلکاسر و چهار محل (منطقه‌ای در نزدیکی رومرکز زمین‌لرزه منجیل) به مساحت 30/309 کیلومتر مربع، مورد بررسی احتمالاتی برای پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه قرارگرفته است. مقایسه پهنه‌های با خطر  بالا در نقشه احتمالاتی به‌دست آمده با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، با زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه  منجیل در محدوده مورد مطالعه همپوشانی قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Monte Carlo Simulation in Analysis of Earthquake-Induced Landslides (Case Study: the Manjil Earthquake)

نویسندگان [English]

  • A.M Rajabi 1
  • M Khamehchiyan 2
  • M.R Mahdavifar 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Qom University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Engineering Geology Department, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Geotechnical Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important effects of the Manjil earthquake (M=7/7, 20/6/1990) has been triggering of the numerous landslides in the area affected by the earthquake. To predict landslides locations during the future earthquakes, it is essential to analyze the distribution of landslides triggered by the Manjil earthquake. In this paper, by employing the Monte Carlo Simulation, an area with 309 km2 including Chahar – Mahal and Chalkasar rectangles (near the Manjil Epicentre) was investigated in order to achieve a probabilistic model to predict earthquake-induced landslides. There is a good correlation between the provided map and the inventory map of landslides occurred during the Manjil earthquake. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Monte Carlo
  • Manjil earthquake
  • Landslides caused by earthquakes
  • Probabilistic