نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشیار، سازمان زمین‌شناسی ایلی‏نوی، دانشگاه ایلی‏نوی، ایالت ایلی‏نوی، امریکا

3 دبیر، دبیرستان فرزانگان1، سنندج، ایران

چکیده

پیشروی دریای کامبرین میانی- اردوویسین آغازین به ساختن توالی پیشرونده سازند میلا (بخش‏های 1 تا 3) در کوه‏های البرز انجامیده است. این توالی با ناپیوستگی همشیب در میان واحد کوارتزیت بالایی سازند لالون و بخش 4 سازند میلا جای دارد. بخش‏های 1 تا 3 از سنگ‏های کربناتی و آواری ساخته شده‏اند و دربردارنده رخساره‏های وابسته به پهنه کشندی تا دریای باز هستند. نهشته‏های یاد شده در حوضه گسترده رمپ در حاشیه واگرای شمال گندوانا ساخته شده‏اند. این نهشته‏ها دربردارنده 6 سکانس رده سوم وابسته به ساک 2،  به سن کامبرین میانی- کامبرین پسین پایینی هستند. بودن سکانس‌های همسان در جاهای دیگر دنیا (عمان، چین و امریکای شمالی) بیانگر پدید آمدن آنها ناشی از تغییرات جهانی سطح نسبی دریاها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sequence Stratigraphy of Members 1, 2, and 3 of the Mila Formation in Eastern Central Alborz

نویسندگان [English]

  • H Amin-Rasouli 1
  • Y Lasemi 2
  • S Zaheri 3

1 Assistant Professor, Department of Geology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor, Illinois State Geological Survey, University of Illinois, Illinois State, USA

3 Teacher, Farzanegan1 High School, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The middle Cambrian-early Ordovician transgression in the AlborzMountains resulted in the deposition of members 1 through 3 of the Mila Formation showing an overall transgressive trend. This succession is bounded unconformably by the Top-Quartzite of the Lalun Formation at the below and member 4 of the Mila Formation at the top. It consists of tidal flat to open marine facies, which have been deposited in an extensive ramp on the Proto-Paleotethys passive margin of northern Gondwana. It is composed of six depositional sequences aged middle to early- late Cambrian, related to Sauke 2 supersequence. These sequences are correlated with those recognized in other parts of the world including Oman, China, and North America suggesting that they were formed as the consequence of global relative sea level fluctuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cambrian
  • Mila Formation
  • Facies
  • Sequence Stratigraphy
  • Sauk
  • Alborz