الگوی چین‌خوردگی در بخش باختری کمربند چین‌خورده کپه‌داغ (شمال خاور ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

4 دکترا، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

کمربند چین‌خورده کپه‌داغ در شمال خاور ایران قرار گرفته است. نیمه جنوبی این کمربند در ایران و نیمه شمالی آن در ترکمنستان قرار دارد. این کمربند از دیدگاه هیدروکربوری به عنوان دومین حوضه مهم ایران به شمار می‌آید. رسوب‌گذاری در این پهنه ساختاری با پیشروی دریای ژوراسیک‌ میانی و شکل‌گیری کافت درون قاره‌ای آغاز و روی رسوبات پالئوزوییک و تریاس به صورت دگرشیب قرار می‌گیرد. این پژوهش با استفاده از گزارش‌های زمین‌شناسی، نقشه‌های زمین‌شناسی، اطلاعات ژئوفیزیکی موجود و همچنین برداشت اطلاعات در عملیات صحرایی، انجام شده است. در این مطالعه الگوی هندسی چین‌خوردگی در ناحیه بررسی شد. نتایج به دست آمده بیانگر عملکرد دگرشکلی ستبر پوسته (Thick Skin) پس از وارونگی زمین‌ساختی  طی فاز کوهزایی پاسادنین و کوتاه‌شدگی در حد 5 درصد است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Folding Style in Western Kopet Dagh Region (Northeast of Iran)

نویسندگان [English]

  • A.N Pourtaghavi 1
  • M Pourkermani 2
  • G.R Gharabeigli 3
  • Sh Sherkati 4
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Master, National Iranian Oil Co. Exploration Directorate, Tehran, Iran
4 Ph. D., National Iranian Oil Co. Exploration Directorate, Tehran, Iran
چکیده [English]

The western part of Kopet Dagh fold belt is located in NE of Iran. The southern half of this belt is located in Iran and the northern half in Turkmenistan. The Kopet Dagh fold belt can be considered as the second important hydrocarbon province of Iran. Sedimentation in this zone began in Middle Jurassic due to the intercontinental rifting. The Middle Jurassic sediments lay unconformably on the Paleozoic and Triassic sediments. The geometric pattern of the folds has been studied based on the field work, geological maps, and geophysical data. The results show a thick skin deformation with shortening of about 5% during the tectonic inversion caused by the Pasadenian orogeny phase, which governing the deformation of the region. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kopet Dagh Fold Belt
  • Tectonic inversion
  • Shortening
  • Thick Skin Deformation