سنگ‌نگاری مجموعه دگرگونی گلمنده با نگرشی بر نشانه‌های دگرریختی میکروسکوپی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، میانه، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

چکیده

پشته گلمنده به صورت یک گنبد کم ارتفاع در شمال خاور دهستان ساغند، در استان یزد قرار دارد و از دید تقسیمات زمین‌شناسی- ساختاری ایران بخشی از ایران مرکزی و بلوک پشت‌بادام -کلمرد در خاور گسل پشت بادام است. این پشته را مجموعه‌ای از سنگ‌های دگرگونی گنیس، شیست، مرمر و آمفیبولیت می‌سازد که در آن میان، آمفیبولیت‌ها چیره هستند و می‌توان آنها را به سه بخش هورنبلندیت (با بیش از 90 درصد هورنبلند)، گارنت‌آمفیبولیت (دارای پلاژیوکلاز الیگوکلاز و هورنبلند نوع چرماکیت- هاستینگزیت و گارنت‌های درشت قهوه‌ای رنگ آلماندن) و گنایس‌های آمفیبولیتی خاکستری با ساخت نواری و بافت چشمی کانی‌های پلاژیوکلاز تقسیم کرد. تنش‌های اعمال شده بر این مجموعه، 6 گروه واتنشی پدید آورده است که عبارتند از آذرین دگرشکل شده، سری میلونیتی، سری کاتاکلاسیتی، دگرگونی ناحیه‌ای، دگرگونی ناحیه‌ای میلونیتی و دگرگونی ناحیه‌ای کاتاکلاسیتی. ساختارهای دیده شده دربردارنده خاموشی موجی کوارتزها، ماکل‌های دگرشکل‌شده فلدسپارها، پرتیت‌های آتش‌گون نامنظم و میرمکیت‌های ویژه پهنه‌های برشی در مجموعه آذرین و پورفیروکلاست‌های پوششی هستند. کلاست‌های با سایه واتنش و کلاست عریان و کانی‌های ماهی‌گون در مجموعه میلونیتی، نشان از دو فرایند برشی چپ‌بر و راست‌بر دارد که برش اولیه به‌صورت چپ‌بر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography of Gelmandeh Metamorphic Complex with Reference to Microscopic Deformation

نویسندگان [English]

  • A Gourabjeri 1
  • M.H Emami 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Meyaneh Branch, Meyaneh, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Gelmandeh Massive is located north-east of Saghand, in Yazd province. From tectonics point of view it belongs to Central Iran, the Kalmard_Posht-e-Badam Block. The metamorphic complex comprises amphibolites, marble, schist, quartz- feldspatic gneisses. The amphibolites are of three types. Namly: Hornblendite (composed of more than 90% hornblende), Garnet-amphibolites and amphibolitic gneiss. Deformations in Gelmandeh metamorphic complex are reflected in 6 types of rocks: 1-deformed igneous rocks, 2- mylonitic series rocks, 3-cataclastic series rocks, 4-regional metamorphic rocks,  5- mylonitic regional metamorphic, 6-cataclastic regional metamorphic rocks. Conspicuous deformational features comprise: tilted feldspars twining, erratic pertite, mirmecite, porphyroblasts, clasts with strain shadows, and strained & fish structure minerals showing right & left lateral sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saghand
  • Gelmandeh massive
  • Amphibolite
  • Petrofabric
  • Microstructure
  • Shear Stress