دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، زمستان 1392، صفحه 1-260 (سال بیست و سوم، شماره 90) 
7. اکتشاف تله‌های هیدروکربوری منطقه قم با روش هندسه فرکتال و مدل سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 33-38

10.22071/gsj.2014.43903

فرامرز دولتی ارده‌جانی؛ مونا پیشدادیان؛ علیرضا عرب‌امیری؛ رضا خالوکاکایی؛ مجتبی محمدو خراسانی


11. بررسی فرایندهای ماگمایی در فعالیت آتشفشانی کواترنری شمال باختر اهر؛ بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی

صفحه 55-62

10.22071/gsj.2014.43953

رحیم دبیری؛ محمد هاشم امامی؛ حبیب ملایی؛ میترا غفاری؛ منصور وثوقی عابدینی؛ نعمت‌اله رشید نژاد عمران


12. لرزه‌خیزی پارینه در پلیستوسن پایانی- هولوسن، خوشه‌بندی زمانی و احتمال رخداد زمین‌لرزه بزرگ (M>7) روی گسل دهشیر، ایران مرکزی

صفحه 75-90

10.22071/gsj.2014.43958

محمد فروتن؛ حمید نظری؛ برتراند میر؛ میشل سبریر؛ مرتضی فتاحی؛ کریستل لو دورتز؛ منوچهر قرشی؛ خالد حسامی؛ محمد رضا قاسمی؛ مرتضی طالبیان


14. پهنه‌بندی گستره ایران بر پایه ضرایب لرزه‌خیزی( Rate (λو Mmax

صفحه 99-104

10.22071/gsj.2014.43967

غزاله رزاقیان؛ علی بیت‌الهی؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین


22. ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی استرانسیم- نئودیمیم سنگ‌های آتشفشانی میزبان کانسار نقره- طلای چاه‌زرد، کمربند ارومیه- دختر

صفحه 185-196

10.22071/gsj.2014.43986

حسین کوهستانی؛ مجید قادری؛ محمدهاشم امامی؛ سباستین مِفرِه؛ وادیم کامنتسکی؛ جوسلین مک‌فی؛ خین زاو


27. تحلیل آزمایشگاهی رفتار موج فشاری در شرایط فشار مخزن در نمونه‌های ماسه‌سنگی مخزنی در جنوب باختر استرالیا

صفحه 239-246

10.22071/gsj.2014.44008

هاله عزیزی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ برایان ایونز؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه؛ عزت‌الله کاظم‌زاده