سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در ‌اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در بخش‌های جنوبی افیولیت نایین قطعات آمفیبولیتی به رنگ سبز تیره درون اسکارن‌ها دیده شد. این سنگ‌ها در نمونه دستی ظاهری شبیه به ارتوآمفیبولیت‌های (سنگ‌های بازیک دگرگون) این افیولیت دارند، ولی از دید کانی‌شناسی کانی‌های آمفیبول (هورنبلند منیزیم‌دار)، کلینوپیروکسن (دیوپسید)، گارنت (گروسولار - آندرادیت با Grs~63-87 And~12-35)، کوارتز و کمی کلسیت و ولاستونیت دارند. کلریت و پرهنیت نیز کانی‌های ثانویه آنها هستند و بیشتر شکستگی‌ها را پر کرده‌اند. مطالعات صحرایی، سنگ‌نگاری و شیمی‌ کانی‌ها نشان‌دهنده برخی تفاوت‌های کانی‌شناسی میان قطعات آمفیبولیتی درون‌اسکارن‌ها و ارتوآمفیبولیت‌های این افیولیت هستند. به‌گونه‌ای که شاید بتوان این قطعات آمفیبولیتی را الیستولیت‌هایی‌ با خاستگاه رسوبی (مارن‌های آهکی کف دریا) دانست که در پی دگرگونی ناحیه‌ای در حد رخساره آمفیبولیت - گرانولیت در شرایط فوگاسیته کم اکسیژن به آمفیبولیت (پاراآمفیبولیت) تبدیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and mineral chemistry of amphibolitic fragments in the south of Nain Ophiolite skarns, Central Iran

نویسندگان [English]

  • N Shirdashtzadeh 1
  • G Torabi 2
  • R Samadi 3
1 Post-Doctoral Researcher Fellow, Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Some dark green fragments of amphibolites are found within skarns at the south of Nain Ophiolite at the northeast of Nain city. They are similar to ortho-amphibolites (metamorphosed basic rocks) of this ophiolite in hand specimen, but mineralogically they are composed of amphibole (magnesio-hornblende, Mg#>0.95), clinopyroxene (diopside, Mg#~0.61), garnet (grossular – andradite, with Grs~63-87 And~12-35), quartz, and minor amount of calcite and wollastonite. Accessory minerals are including chlorite and prehnite, mostly filling the fractures. Field studies, petrography and mineral chemistry indicate that amphibolitic fragments mineralogically differ from the skarns and ortho-amphibolites of this ophiolite; so they can be considered as olistoliths with sedimentary origin (calcic marls of sea floor), turned into amphibolitic rocks (para-amphibolite) during the regional metamorphism at amphibolite - granulite facies and low oxygen fugacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineralogy
  • Amphibolite
  • Skarn
  • Ophiolite
  • Nain