بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای بخش معدن و صنایع معدنی ایران و پیشنهاد راهبردهای توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

برای تدوین برنامه راهبردی یک بخش، باید محدوده محیط داخلی، افق زمانی و همچنین چشم‌انداز و سیاست‌های کلان در رابطه با آن بخش معلوم باشد تا بتوان در چارچوب آن برنامه‌های راهبردی را تدوین نمود. تدوین راهبردها مستلزم درک واقع‌بینانه از محیط پیرامونی است، محیطی که صحنه رقابت و تعامل جدی عوامل بسیاری است که می‌توانند در سرنوشت و حیات یک سازمان نقش اساسی داشته باشند. محیط خارج پیوسته فرصت‌هایی را در دسترس شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهد و نیز تهدیدهایی را در مسیر حرکت آنها ایجاد می‌کند. بدیهی است سازمانی موفق خواهد بود که بتواند در تعامل با محیط، به موقع و به بهترین شکل از فرصت‌ها بهره‌برداری کند، تهدیدات را به فرصت مبدل سازد و یا خود را از مسیر تهدید برهاند. در این مقاله، فرصت‌ها و تهدیدهای بخش بر مبنای نظرخواهی از مجموعه شاغل در بخش معدن ارائه می‌شود. در ادامه با تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضع موجود بخش، نقاط قوت و مزیت‌های موجود و نیز موانع، محدودیت‌ها و به طور کلی نقاط ضعف داخلی برای دست‌یابی به اهداف راهبردی تعیین می‌شود. در چارچوب سیاست‌های کلی بخش برای دست‌یابی به اهداف راهبردی، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، مورد تجزیه و تحلیل (SWOT Analysis) قرار گرفت و در  پایان راهبردهای مناسب برای دست‌یابی به این اهداف پیشنهاد ‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SWOT Study of the Mine and Mineral Industries of Iran and Strategic Planning Proposal

نویسنده [English]

  • A. R. Ghiasvand
Ph.D. Student, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to provide a strategic plan for any sector, the internal factors, the required timeframe and the related visions and policies should be studied. Strategy development requires a realistic view of the surrounding environment, in which the competition and challenges rule the future of any organization. The outside world continuously, provides opportunities and imposes threats for the companies and organizations. For the organizations to be successful, they should optimize the existing opportunities and advert the threats to opportunities. This paper focuses on the opportunities and threats within the mining sector. Having analyzed and interpreted the existing conditions, the opportunities, threats and in general, the weaknesses of the mine sector are recognized and the strategic planning for achieving the targets and visions will be prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • SWOT Analysis
  • Mine
  • Mineral Industries
  • strategy
  • Iran
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1382- سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه.ش. و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، ابلاغیه مقام معظم رهبری.

نوتاش، م.، 1383- تدوین استراتژی توسعه صنعت آلومینیوم کشور، همایش ملی صنعت آلومینیوم، دانشگاه علم و صنعت، ص.  15- 1.