سنگ‌شناسی و محیط رسوبی سازند کهر در نواحی فیروزآباد و شاهین‌دژ (البرز مرکزی و باختری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرج، ایران

2 گروه زمین‌شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

3 سازمان زمین‎شناسی واکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

رخساره‌های آواری سازند کهر در برش‌های مورد مطالعه مربوط به محیط‌های رودخانه‌ای، دلتایی و ساحلی و رخساره‌های کربناتی، وابسته به محیط دریایی کم ژرفا شناسایی شده‌اند. تغییرات عمودی سازند کهر در هر دو برش مورد مطالعه نشان‌دهنده یک چرخه بزرگ به سوی بالا پیشرونده است. سنگ‌نگاری سنگ‌های آذرین نیم ژرف - ژرف نواحی مورد بررسی، آنها را در حد مونزوگابرو- دیوریت وگاه سینیت با گرایش قلیایی نشان داده است. بررسی رخساره‌ها و سنگ‌نگاری سنگ‌های آذرین یاد شده نشان می‌دهند که حوضه رسوبی سازند کهر یک کافت درون قاره‌ای بوده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology and Sedimentary Environment of the Kahar Formation in Firouzabad and Shahindezh Areas (west and central Alborz)

نویسندگان [English]

 • F. Gharib 1
 • Y. Lasemi 2
 • M. H. Emami 3
1 Islamic Azad University, Science and Research Campus, Tehran, Iran Applied Geological Research Center of Iran, Karaj, Iran
2 Geology Department, Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran
3 Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The clastic facies of Kahar Formation were identified in the studied sections of coastal, deltaic and fluvial and also carbonate facies in shallow marine environments. The vertical displacements of Kahar Formation in these study sections show an overall major transgressive upward cycle. The petrography of plutonic and semi- plutonic igneous rocks indicate that they consist mainly of monzogabbro- diorite and in some cases, alkaline syenite. According to the results of Kahar Formation's plutonic rocks petrography and studies of related facies, the basin of this formation was a continental rift. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kahar
 • Qaradash
 • Bayandor
 • Alborz
 • Facies
 • Cycle
 • Petrography
 • Rift