بررسی دولومیت زفره به عنوان ماده اولیه نسوز و تهیه آجردولومیت زیرکنیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Tehran, Iran

چکیده

       برای انجام این تحقیق از معدن دولومیت زفره نمونه‌برداری شد. سپس برای شناسایی ماده خام آزمایشهای تجزیه شیمیایی، پراش پرتو ایکس و مطالعات میکروسکوپی صورت پذیرفت. نمونه‌های خام تا 1700 درجه سانتی‌گراد حرارت داده شدند که طی آن دولومیت (Ca,Mg) (CO3)2 به دولوما (CaO,MgO)  تبدیل شد. برای تهیه نمونه‌های دولومیت زیرکنیایی از زیرکن (ZrSiO4) (شوروی سابق) و زیرکنیا ZrO2)) (آفریقای جنوبی) استفاده شد. نمونه‌های حاوی درصد مختلفی از زیرکن و زیرکنیا تا 1600 درجه سانتی‌گراد در زمان معین حرارت داده شدند. آزمایشهای تعیین درصد تخلخل ظاهری، وزن مخصوص، پراش پرتو ایکس، استحکام فشاری سرد، مقاومت آبگیری و مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM)‌ روی نمونه‌های پخته شده انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که نمونه‌های تهیه شده از زیرکنیا نسبت به زیرکن  کیفیت بالاتری دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Zefreh Dolomite as a Refractory Raw Material and Preparation of Dolomite Zirconia Bricks

نویسندگان [English]

  • Kh. Tahmasbi Poor 1
  • M. Poormoafi 2
1 Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

       In this study, samples from Zefreh dolomite mine were characterized by X-ray diffraction and microscopic study. Dolomite samples were heated up to 1700ºC to produce doloma. Zircon and zirconia were used for preparation of dolomite – zirconia refractories. Samples containing different contents of zirconia and zircon were heated up to 1600 ºC. Apparent porosity, bulk density, X-ray diffraction, cold compressive strength, hydration resistance tests and SEM studies were carried out on the fired samples. Results show that samples containing zirconia have higher quality than samples containing zircon without additives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doloma
  • Zirconia
  • Cold compressive strength
  • Hydration resistance
رحیمی، ا. و متین، م.، 1368 -  تکنولوژی سرامیکهای ظریف، ‌شرکت صنایع خاک چینی ایران
عزیزیان، م. ر.، 1365-  تکنولوژی پخت سیمان، شرکت مهندسی و قطعات سیمان ایران
 
References
Chatillon, J.H., Schmidt-Whitly, R.D.,1988- Clean Steel and environment with fired dolomite , Proceedings of International Symposium on Refractories,China,433-45
Obst , K.H. & Muenchberi, W., 1378- Mineralogical studies of Dolomite As a Basic refractory material , Inter ceram 225-241
Wenclawiak, G.,  Mlaker, G. & Thomas, R., 1988-  Basic Production in the modern steelmaking procedd proceedings of International Symposium on Refractories , China , 452-466