دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 1-224 
6. زمین گردشگری در چابهار

صفحه 46-55

10.22071/gsj.2009.57783

محی الدین احراری رودی؛ ژیلا شاهرخی خرگردی


11. مطالعه و اکتشاف فسیلهای مهره‌داران واحد سنگ‌چینه‌ای مراغه

صفحه 108-115

10.22071/gsj.2009.57810

زین العابدین پورابریشمی؛ امیر حسین کوکبی نژاد؛ غلامرضا زارع؛ امید دبیری


18. بررسی زمین‌شناختی توده‌های نفوذی عمده البرز‌ مرکزی

صفحه 182-197

10.22071/gsj.2009.57829

محمد ولی ولی‌زاده؛ حمیدرضا عبدالهی؛ محمود صادقیان