نویسنده = عباس بحرودی
تعداد مقالات: 7
2. تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 347-361

10.22071/gsj.2015.41523

علی ملائکه؛ محمدرضا قاسمی؛ سعید حکیمی؛ عباس بحرودی


3. سبک چین‌خوردگی در بلندای قدیمی فارس، جنوب‌ خاور کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 79-90

10.22071/gsj.2015.41878

مهدی نجفی؛ علی یساقی؛ عباس بحرودی؛ شهرام شرکتی؛ جاما ورجس


4. مدل‌سازی با زنجیره مارکوف، مطالعه موردی: رخساره‌های سنگی یکی از مخازن نفتی جنوب‌

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 97-103

10.22071/gsj.2015.43383

هانیه نیکوگفتار؛ عباس بحرودی؛ بهزاد تخم‌چی؛ غلامحسین نوروزی؛ بهزاد مهرگینی


7. تأثیر واحد نمکی سازند سرخ زیرین روی ساختارهای جنوب البرز مرکزی "روش مدل‌سازی فیزیکی

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 87-98

10.22071/gsj.2017.53676

محسن رویتوند؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ سید احمد آقاحسینی