آنالیز خطوارگی در رخنمون‌های آهکی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مورد مطالعه : معادن سنگ ساختمانی کرمان)

فرهاد حمزه؛ شهرام شفیعی بافتی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42190

چکیده
  یکی از اساسی‌ترین مسائل در اکتشاف و استخراج معادن سنگ ساختمانی، شناسایی و مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها است. عموماً در معادن سنگ ساختمانی، آنالیز ناپیوستگی‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در مراحل استخراج مسائل بسیاری را به‌وجود می‌آورد.  این پژوهش به بررسی و مطالعه ناپیوستگی‌ها در رخنمون‌های آهکی  در مقیاس تصاویر ماهواره‌ای پرداخته ...  بیشتر

الگوی چین خوردگی در نهشته‌های دگرگونی منطقه فاریاب (جنوب خاوری پهنه سنندج – سیرجان )

شهرام شفیعی بافتی؛ سید احمد علوی؛ محمد محجل

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، ، صفحه 54-73

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58216

چکیده
  منطقه فاریاب در انتهای جنوب خاوری پهنه سنندج- سیر‌جان در بخش داخلی کوهزاد زاگرس واقع شده و با  واحد‌های سنگ‌شناسی پالئوزوییک، دو مرحله چین‌خوردگی  را نشان می‌دهد. این دو مرحله چین‌خوردگی در شرایط دگرشکلی شکل‌پذیر و الگوی چین‌خوردگی مکرر، به‌صورت پیشرونده رخ داده است. چینهای خوابیده نسل اول با سطح محوری دارای شیب متوسط به ...  بیشتر