سنگ شناسی
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی فوج دایک‌های مافیک گرانیتوئید زریگان، شمال بافق (ایران مرکزی)

غلامرضا تاج بخش

دوره 30، شماره 117 ، آذر 1399، ، صفحه 175-188

https://doi.org/10.22071/gsj.2020.222632.1768

چکیده
  فوج دایک‌های مافیک توده گرانیتوئیدی زریگان در شمال بافق در ردیف‌های رسوبی- آتشفشانی کامبرین زیرین ایران مرکزی نفوذ کرده‌اند. این دایک‌ها از نظر سنگ‌شناسی در دو دسته گابرو- دیوریت و آلکالی گابرو قرار می‌گیرند. آلکالی‌گابروها جوانتر بوده و در افق‌های بالاتری نفوذ کرده‌اند. از نظر ژئوشیمیایی، گابرو-دیوریت‌ها دارای ماهیتی تولئیتی ...  بیشتر

سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و سازوکار جایگیری کمپلکس حلقوی هشتسر

غلامرضا تاج بخش؛ محمدهاشم امامی؛ حسین معین وزیری؛ نعمت ا... رشید نژاد‌عمران

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57214

چکیده
   کمپلکس نفوذی اولترامافیک – مافیک هشتسر، در 20 کیلومتری خاور شهرستان کلیبر، در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این کمپلکس حلقوی قلیایی، حاصل نفوذ فازهای مختلف ماگمایی تحت اشباع و اشباع با سن‌های مختلف ائوسن بالایی تا الیگوسن- میوسن است. بررسی‌های سنگ‌شناسی نشان می‌‌دهد که این توده شامل سه فاز اصلی است. فاز اول از ملانوآلکالی ...  بیشتر