آلایش ماگمایی به وسیله بیگانه‌سنگ های رسی شیستی فرو افتاده در باتولیت تله- پهلوانی، شهربابک، ایران

عبدالناصر فضل نیا

دوره 20، شماره 80 ، شهریور 1390، ، صفحه 127-134

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55241

چکیده
  تزریق توده ماگمایی غیرکوهزایی لوکو کوارتز دیوریتی-آنورتوزیتی تله­پهلوانی به بخش شمال­ باختر کمپلکس دگرگونی قوری (جنوب باختر زون سنندج- سیرجان) در حدود 170 میلیون سال پیش، باعث شد تا قطعاتی از سنگ­های رسی دگرگون شده (که به طور عمده کیانیت شیست­های دگرگونی ناحیه­ای هستند) از این کمپلکس، خرد شوند و درون این توده ماگمایی سقوط نمایند. ...  بیشتر

سنگ‌نگاری، جایگاه زمین‌ساختی و منشأ سنگ‌های آذرین اولیگوسن – میوسن شمال رزن

راضیه محمدی؛ محمد هاشم امامی؛ منصور وثوقی عابدینی

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 79-88

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57227

چکیده
  منطقه مورد مطالعه در حدود 230 کیلومتری جنوب باختری تهران قرار گرفته است. مطالعات زمین‌شناسی بر روی این منطقه حاکی از وجود توده‌های نفوذی بازیک  به سن احتمالی میوسن و گدازه‌هایی با طیف ترکیبی اسیدی تا بازیک به سن اولیگومیوسن است. سنگ‌های نفوذی  به طور عمده  ترکیب گابرویی داشته و گدازه‌ها را داسیت- ریوداسیت‌، آندزیت‌، تراکی ...  بیشتر