تحلیل هندسی تاقدیس بنه‌کوه (زاگرس)

مهران آرین؛ ثریا کشاورزی دانا

دوره 18، شماره 72 ، شهریور 1388، ، صفحه 83-89

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57143

چکیده
  تاقدیس بنه‌‌کوه با درازای 4 و 25 کیلومتر و پهنای 7 تا 17 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری- جنوب خاوری، یکی از تاقدیس‌های واقع در منطقه فارس ساحلی (کمربند چین‌خورده ساده زاگرس) می‌باشد. سازند گچساران، هسته در حال فرسایش این تاقدیس را تشکیل داده است. در این مقاله، عناصر سبک چین آشکار شده و سازوکار چین‌خوردگی از نوع جدایشی نامتقارن برروی ...  بیشتر

تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس سلطان در کمربند چین خورده ـ رانده زاگرس و استفاده از آن در برآورد بستگی گروه دهرم

عباس افلاطونیان؛ علی یساقی؛ عبدالحسین احمدنیا

دوره 18، شماره 70 ، اسفند 1387، ، صفحه 14-27

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57369

چکیده
  تاقدیس سلطان در شمال­باختر کمربند چین­خورده ـ رانده زاگرس و در ناحیه لرستان واقع است. در این مقاله تحلیل هندسی و جنبشی این تاقدیس برای برآورد بستگی گروه دهرم آن به‌منظور ارزیابی مناسب بودن این گروه برای پی­جویی اکتشاف مخزن گازی، انجام شده است. تحلیل هندسی تاقدیس سلطان نشان می دهد که این تاقدیس از نوع چین­های انتشار گسلی است ...  بیشتر