کلیدواژه‌ها = افیولیت
تعداد مقالات: 12
2. ژئوشیمی و محیط تکتونیکی مجموعه افیولیتی گرماب، شمال خاور کامیاران

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 135-148

10.22071/gsj.2019.147061.1528

ایوب ویسی نیا؛ محمد ابراهیمی؛ بهمن رحیم زاده؛ رسول اسمعیلی


3. سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی پریدوتیت‌های افیولیتی منطقه مریوان-کامیاران، زاگرس (غرب ایران)

دوره 30، شماره 118، زمستان 1399، صفحه 25-36

10.22071/gsj.2020.222846.1770

آزاد کریمی؛ علی احمدی؛ منیره خیرخواه؛ عبدالرضا پرتابیان


8. زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 387-396

10.22071/gsj.2015.41593

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی؛ صدیقه ذوالفقاری؛ سارا سلیمانی


10. زمین شناسی و سنگ‌شناسی افیولیت تکتونیزه کهدوئیه

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 103-112

10.22071/gsj.2011.54446

مرتضی خلعت بری جعفری؛ هادی سپهر