نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه، گروه زمین شناسی، مازندران، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

10.22071/gsj.2022.314965.1954

چکیده

منطقه مورد مطالعه به لحاظ ساختاری متعلق به گستره زمین ساختی البرز مرکزی بوده و در فاصله 50 کیلومتری شمال شهرستان قائم شهر قرار دارد. طیف ترکیبی سنگ های آتشفشانی منطقه، متشکل از بازالت، آندزیت، تراکی‌آندزیت و دولریت حاصل عملکرد فرآیندهای تبلور تفریقی و گاه آلودگی بوده است. بافتهای پورفیریتیک تا مگاپورفیریتیک با خمیره ‌میکرولیتی، گلومروپورفیریتیک و آمیگدالوئیدال در این سنگ‌ها مشاهده میشود. کلینوپیروکسن، الیوین و پلاژیوکلاز، کانیهای اصلی این سنگها را تشکیل می‎دهند. بطور کلی شیمی کل سنگهای منطقه حاکی از غنی شدگی از عناصر LIL و LREE و تهی شدگی از عناصر HFS میباشد. بررسی نسبتهای عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی نیز نشان می‌دهد که بازالت های منطقه مورد مطالعه می‌توانند از ذوب بخشی یک گارنت پریدوتیت در اعماق و فشار های بالا به وجود آمده باشند. آنومالی منفی Ce ، آنومالی منفی Nb، غنی شدگی از Pb نقش لیتوسفر و به ویژه قاره‌ای را در آلایش منابع ماگمایی سنگ های آتشفشانی منطقه مورد مطالعه تداعی می‌کند. نسبت Pb/Ce شبیه به منابع OIB، یعنی گوشته آستنوسفری در تکوین اولیه ماگمای بازالتی را القا میکند. سنگ های آتشفشانی منطقه در محدوده درون ورقه‌ای در یک محیط کششی تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات