نویسنده = ابراهیم طالع افضل
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر اساس داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور سقز، استان کردستان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2016.40727

مهرداد براتی؛ افشین اکبرپور؛ ابراهیم طالع افضل؛ بابک طلایی؛ مسعود مصلحی