نویسنده = نیلوفر محمدی اکبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در بلوک D حوضه خلیج‌فارس

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 221-234

10.22071/gsj.2016.40743

نیلوفر محمدی اکبری؛ محمدرضا کمالی