نویسنده = مرضیه نطقی‌مقدم
تعداد مقالات: 2
1. زیست‎چینه‌نگاری و دیرینه‎بوم‌شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، شرق حوضه کپه‌داغ بر مبنای استراکدها،

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 75-82

10.22071/gsj.2018.69268

سمیه سنجری؛ فاطمه هادوی؛ مرضیه نطقی‌مقدم؛ محسن علامه


2. زیست‌چینه‌نگاری استراکدای سازند آب‌تلخ در برش مزدوران (خاور کپه‌داغ)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 253-260

10.22071/gsj.2016.40916

بیتا مصطفوی؛ فاطمه هادوی؛ محسن علامه؛ مرضیه نطقی‌مقدم