نویسنده = جواد شریفی
تعداد مقالات: 1
1. ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 3-16

10.22071/gsj.2016.42136

جواد شریفی؛ محمدرضا نیکودل