ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‎شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رشد روزافزون سازه‌ها و نیاز به مصالح سنگدانه‌ای، ضروری است که منابع قرضه بیشتری در اختیار گرفته شود و روش‌های مناسب برای شناسایی و اکتشاف سریع این منابع ارایه شود. به دلیل اهمیت متغیر‌های زمین‌شناسی مهندسی در اکتشاف و تعیین کیفیت منابع قرضه، در این پژوهش با توجه به مطالعات میدانی و آزمایشگاهی انجام شده، متغیر‌ها و ضوابطی برای این مهم تعیین شده و در ادامه نتایج حاصل به‎صورت معیاری ساده و کاربردی ارایه شده است. برای این منظور ابتدا مطالعات میدانی انجام شده و پس از نمونه‌برداری از معادن و انتقال آنها به آزمایشگاه، آزمایش‌های مربوط طبق استاندارهای موجود روی آن انجام و سپس از مصالح موجود بتن تهیه شده است. در ادامه نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده روی مصالح سنگی و بتنی تجزیه و تحلیل شده، متغیر‌هایی که نقش بیشتری در کیفیت بتن داشته مورد رده‌بندی قرار گرفته و به‌صورت معیاری ارایه شده است. با توجه به دقت و آسانی این معیار، کاربرد آن برای انتخاب مصالح مطلوب است؛ به گونه‌ای که با کمترین تعداد آزمایش‌های لازم، معادن قرضه مناسب شناسایی می‌شود و همچنین این معیار برآوردی از مقاومت پایانی بتن ساخته شده در اختیار مهندسین مربوط قرار می‌دهد. این معیار با توجه به جنس و گوناگونی نمونه‌های مورد استفاده، دامنه کاربرد به نسبت گسترده‎ای دارد و در مناطق مختلف جغرافیایی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criterion for Selection of Natural Aggregates in Concrete

نویسندگان [English]

  • J Sharifi 1
  • M.R Nikudel 2
1 M. Sc., Deparetment of Engineering Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Deparetment of Engineering Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

By fast growing of structures and need for aggregates materials, more quarry resources should be provided and rapid identification and exploration of these resources should be introduced. Because of the importance of engineering geology parameters in exploration of aggregate quarries sources, based to in-situ and laboratory studies in this research, the parameters and criteria were determined and the results are presented as a simple applicable criterion. For this purpose, first site investigation was carried out and then samples and specimens from different selected mines were taken. Laboratory tests were carried out in accordance with relevant standards, and finally concrete samples were prepared using these materials. The results of tests on aggregates and concrete have been analyzed, and parameters involved in the quality of the concrete were classified and presented as a criterion. According to accuracy and ease application of this criterion, it is applicable for selecting the materials with minimum experiments, the desirable mines identification and an estimate of the ultimate strength of concrete will be provided for the engineers. The criteria according to type and kinds of the samples, is applicable with a broad scope in different geographical areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Aggregate
  • Quarries Resource
  • criterion