نویسنده = علی‌اصغر سپاهی
تعداد مقالات: 1
1. نقشه‌برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی‌ترمال داشکسن (ساری‌گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 95-104

10.22071/gsj.2015.42160

محمد معانی‌جو؛ نسرین پوینده؛ علی‌اصغر سپاهی؛ ثریا دادفر