نویسنده = مسیح افقه
تعداد مقالات: 3
2. محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در منطقه شیراز

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 139-146

10.22071/gsj.2010.57203

رضا میرزایی محمودآبادی؛ یعقوب لاسمی؛ مسیح افقه