کلیدواژه‌ها = بم
تعداد مقالات: 5
2. تعیین ساختار سه بعدی پوسته در منطقۀ بم به روش توموگرافی زمین لرزه های محلی

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 31-40

10.22071/gsj.2013.53638

زینب جدی؛ محمد تاتار؛ بهزاد سعیدی رضوی


4. برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمینلرزه

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 149-156

10.22071/gsj.2010.57347

مرتضی طالبیان؛ سعید هاشمی طباطبایی؛ مرتضی فتاحی؛ منوچهر قرشی؛ علی بیت الهی؛ عباس قلندر زاده؛ محمد علی ریاحی