کلیدواژه‌ها = چین
تعداد مقالات: 3
3. اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه‌شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات‌ بینالود

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 99-107

10.22071/gsj.2015.43261

محسن خادمی؛ فرزین قائمی؛ سید کیوان حسینی؛ فرخ قائمی